Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravděpodobnost

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student rozumět základním pojmům a vztahům z teorie pravděpodobnosti v rozsahu potřebném pro studium základů matematické statistiky.

Povinná literatura

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985.

RAO, C. RADHAKRISHNA. Linear statistical inference and its applications. 2. ed., paperback ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471218758 .

Doporučená literatura

TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2405
Zkratka PRA
Název předmětu česky Pravděpodobnost
Název předmětu anglicky Probability
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Jan Kracík, Ph.D.