Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravděpodobnost

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student rozumět základním pojmům a vztahům z teorie pravděpodobnosti v rozsahu potřebném pro studium základů matematické statistiky.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Sbírka příkladů (PDF, 246 KiB)
skripta (PDF, 4 MiB)
skripty_R (ZIP, 9 KiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985.

RAO, C. RADHAKRISHNA. Linear statistical inference and its applications. 2. ed., paperback ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471218758 .

Doporučená literatura

TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-2405/01
Zkratka PRA
Název předmětu česky Pravděpodobnost
Název předmětu anglicky Probability
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Jan Kracík, Ph.D.