Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Úvod do funkcionální analýzy

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy funkcionální analýzy; schopnost orientovat se v této (poměrně teoretické) diciplíně je nezbytným předpokladem úspěchu
při řešení celé řady technických problémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

J. Bouchala: Úvod do funkcionální analýzy, http://www.am.vsb.cz/bouchala.

Doporučená literatura

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU Plzeň, 1993.
P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU Plzeň, 1994.
J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Karolinum, Praha, 1998.
L. Mišík: Funcionálna analýza, Alfa, Bratislava, 1989.
A. E. Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4111/01
Zkratka ÚFA
Název předmětu česky Úvod do funkcionální analýzy
Název předmětu anglicky Introduction to Functional Analysis
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.