Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rovnice matematické fyziky

Cíle předmětu

V předmětu se student naučí formulovat základní úlohy matematické fyziky, klasifikovat základní typy příslušných parciálních diferenciálních rovnic a používat k jejich řešení klasické metody matematické analýzy.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

P. Drábek, G. Holubová: Parciální diferenciální rovnice (Úvod do klasické teorie). Skripta ZČU Plzeň, 2001.
J. Franců: Parciální diferenciální rovnice. Skripta VUT Brno, 2000.
S. Míka, A. Kufner: Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice. Edice MVŠT, sešit XX, SNTL Praha, 1983.
J. Barták, L. Herrmann, V. Lovicar, O. Vejvoda: Parciální diferenciální rovnice II. Evoluční rovnice. Edice MVŠT, sešit XXI, SNTL Praha, 1988.
W. A. Strauss: Partial Differential Equations (An Introduction), John Wiley & Sons, Inc., New York 1992.

Doporučená literatura

Sbírka příkladů z parciálních diferenciálních rovnic.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4112/02
Zkratka RMFPM
Název předmětu česky Rovnice matematické fyziky
Název předmětu anglicky Equations of Mathematical Physics
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.