Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané partie z matematické analýzy

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s funkcemi více reálných proměnných. Dále si student osvojí integrační metody,
které jsou nutné pro výpočet integrálů reálných funkcí více reálných proměnných.
V poslední části se student naučí řešit diferenciální rovnice.

Povinná literatura

J. Bouchala: Matematika III, www.am.vsb.cz/bouchala, 2000.
P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-pocet-funkci-vice-promennych , 2012.
J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990.

Doporučená literatura

J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TUO, 2000.
J. Bouchala: Sbírka příkladů z matematické analýzy 1, 2 a 3, www.am.vsb.cz/bouchala.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4116
Zkratka VPzMA
Název předmětu česky Vybrané partie z matematické analýzy
Název předmětu anglicky Selected Parts of Mathematical Analysis
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.