Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Parciální diferenciální rovnice

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl,ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

Drábek, P.- Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. http://mi21.vsb.cz

Škrášek, J.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL Praha, 1986

Doporučená literatura

Franců, J.: Parciální diferenciální rovnice. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003. ISBN 80-214-2334-X
Drábek, P. – Holubová, G.:. Parciální diferenciální rovnice: úvod do klasické teorie. Západočeská univerzita, Plzeň 2001. ISBN 80-7082-766-1
Ošťádalová, E. a kol.: Parciální diferenciální rovnice. Skriptum VŠB Ostrava, 1988
http://mdg.vsb.cz/M


Kód310-3143
ZkratkaPDR
Název českyParciální diferenciální rovnice
Název anglickyPartial Differential Equations
Garantdoc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyčeština