Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Algebra

Cíle předmětu

Po absolvování kursu bude student bude znát vybrané definice základních pojmů teorie algebraických struktur a vztahy mezi nimi. Bude chápat jejich význam a bude umět využít své znalosti k řešení jednoduchých úloh teorie algebraických struktur. Bude také chápat význam těchto pojmů pro řešení vybraných aplikačních úloh tak, aby uměl zformulovat praktickou úlohu v jazyku teorie grup, vyřešit problém s využitím nástrojů teorie grup a interpretovat výsledek v kontextu původní úlohy.

Povinná literatura

G. BIRKHOFF, S. MAC LANE: Algebra, Alfa, Bratislava 1974.

J. GALLIAN: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708.

Doporučená literatura

J. GALLIAN: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708.

BIRKHOFF, G., S.MAC LANE: Algebra, Alfa, Bratislava 1974.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2204
Zkratka ALG
Název předmětu česky Algebra
Název předmětu anglicky Algebra
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.