Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Za obsah článku a dodané fotografie, včetně vyřešeného souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR), zodpovídají jejich autoři. Své texty pošlete na PR oddělení své fakulty nebo výzkumného pracoviště, kontakty najdete zde
 • Pokud máte v projektové žádosti definovanou povinnou publicitu v rámci tištěného časopisu Akademik, neznamená to, že bude text otištěn. O obsahu časopisu rozhoduje redakce. 
 • Příspěvky zasílejte na adresu redakce ve Wordu (písmo Times New Roman, řádkování 1,5, velikost písma 12). Na začátku textu vyznačte tučně nadpis a anotaci článku, zbytek neformátujte. Po odstavci použijte enter.
 • Text by měl být ukončen autory textu i fotek, oboje včetně titulů a pracoviště.

  Nejlépe takto:
  Text: Ing. Barbora Urbanovská, redaktorka útvaru Vztahy s veřejností
  Foto: Tomáš Sláma, Audiovizuální služby

 • Délka textu:
  Typ příspěvku Počet znaků bez fotky Počet znaků s fotkou
  Dvojstrana 12 000 8 000
  Jedna strana 6 000 4 000
  Půlstrana 3 000 2 000
  Sloupec 2 000 1 400
  Dva sloupce 4 000 2 800
  Polovina sloupce 1 000 700
 • Delší příspěvky je možné v plném rozsahu vložit na web univerzitního magazínu Akademik.
 • Pokud jako instituce posíláte dva články na jednu stranu, pošlete je ve dvou samostatných Wordech.
 • Není povinností redakce zveřejnit všechny příspěvky došlé na adresu redakce.
 • Pokud trváte na otištění Vašeho článku, předem si rezervujte pro něj prostor. Nejvíce vytížené je číslo vycházející na začátku nového akademického roku, tzn. třetí číslo daného roku.
 • Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech jako samostatné soubory. Fotografie musí být min. velikostí 1 MB = v tiskové kvalitě, jinak není jejich otištění možné. Pro titulní stranu časopisu musí být velikost fotografie min. 5 MB. Pokud trváte na popisku u fotografie, je možné jej přidat k textu do Wordu vč. daného popisku. I tak jej ale pošlete ještě zvlášť v požadované kvalitě.
 • Pokud je na fotografii uvedena konkrétní osoba, musí být součástí odevzdaných podkladů pro článek také naskenovaný její Souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete zde ke stažení.
 • Datum uzávěrky znamená, že v tento den ve 14 hod. jsou veškeré podklady odeslány grafikovi. Zasílejte proto raději vše v předstihu min. 3 pracovních dnů, aby byl prostor na případná doplnění.
 • Příspěvky zasílejte vždy na adresu redakce

Termíny uzávěrek a vydání pro rok 2023:

Číslo Uzávěrka pro přispěvatele Vydání časopisu
Akademik 1 20. 1. 2023 6. 3. 2023
Akademik 2 21. 4. 2023 5. 6. 2023
Akademik 3 18. 8. 2023 2. 10. 2023
Akademik 4 27. 10. 2023 11. 12. 2023

Termíny uzávěrek a vydání speciálů pro rok 2023:

Číslo Uzávěrka pro přispěvatele Vydání časopisu
Prvákoviny 30. 6. 2023 7. 8. 2023
ALUMNI  29. 9. 2023 6. 11. 2023

Speciály mají 16 stran. 

Okruhy žádaných témat (soupis není vyčerpávající):

Časopis Akademik prošel před dvěma lety řadou změn, včetně změny obsahu. Redakce se snaží studentům, zaměstnancům i absolventům univerzity běžný život na ní, reportáže z akcí, rozhovory se zajímavými lidmi, apod.

 • informace o akcích, konferencích, seminářích apod.,
 • novinky ve výuce a vědě, výsledky, priority, směřování…
 • inovace ve výuce na jednotlivých součástech VŠB-TUO, na katedrách a specializovaných pracovištích...
 • mezinárodní vztahy
 • informace ze studijních cest a pobytů
 • informace o nových knihách, učebnicích, skriptech…
 • informace o novém vybavení učeben, laboratoří ap.
 • názory, polemika na obecnější témata (školství, věda, reforma... )
 • osobnosti, setkání, výročí, a podobně
 • studentský život
 • tipy na kulturní a sportovní akce

Inzerujte v prestižním univerzitním časopise AKADEMIK, který vychází 4x ročně, první a třetí číslo roku 2022 v nákladu 1000 ks, druhé a čtvrté v nákladu 2000 ks (tato dvě čísla rozesíláme na naše absolventy).

Podmínky pro Vaši inzerci konzultujte přímo s Kariérním centrem naší univerzity.

Propojte svou propagaci i s dalšími komunikačními kanály univerzity: nástěnkami, informačními obrazovkami a dalšími.