Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Za obsah článku a dodané fotografie, včetně vyřešeného souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR), zodpovídají jejich autoři. Své texty pošlete na PR oddělení své fakulty nebo výzkumného pracoviště, kontakty najdete zde
 • Pokud máte v projektové žádosti definovanou povinnou publicitu v rámci tištěného časopisu Akademik, neznamená to, že bude text otištěn. O obsahu časopisu rozhoduje redakce. 
 • Příspěvky zasílejte na adresu redakce ve Wordu (písmo Times New Roman, řádkování 1,5, velikost písma 12). Na začátku textu vyznačte tučně nadpis a anotaci článku, zbytek neformátujte. Po odstavci použijte enter.
 • Text by měl být ukončen autory textu i fotek, oboje včetně titulů a pracoviště.Nejlépe takto:
  Text: Ing. Barbora Urbanovská, redaktorka útvaru Vztahy s veřejností
  Foto: Tomáš Sláma, Audiovizuální služby
 • Délka textu:
  Typ příspěvku Počet znaků bez fotky Počet znaků s fotkou
  Dvojstrana 12 000 8 000
  Jedna strana 6 000 4 000
  Půlstrana 3 000 2 000
  Sloupec 2 000 1 400
  Dva sloupce 4 000 2 800
  Polovina sloupce 1 000 700
 • Delší příspěvky je možné v plném rozsahu vložit na web univerzitního magazínu Akademik.
 • Pokud jako instituce posíláte dva články na jednu stranu, pošlete je ve dvou samostatných Wordech.
 • Není povinností redakce zveřejnit všechny příspěvky došlé na adresu redakce.
 • Pokud trváte na otištění Vašeho článku, předem si rezervujte pro něj prostor. Nejvíce vytížené je číslo vycházející na začátku nového akademického roku, tzn. třetí číslo daného roku.
 • Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech jako samostatné soubory. Fotografie musí být min. velikostí 1 MB = v tiskové kvalitě, jinak není jejich otištění možné. Pro titulní stranu časopisu musí být velikost fotografie min. 5 MB. Pokud trváte na popisku u fotografie, je možné jej přidat k textu do Wordu vč. daného popisku. I tak jej ale pošlete ještě zvlášť v požadované kvalitě.
 • Pokud je na fotografii uvedena konkrétní osoba, musí být součástí odevzdaných podkladů pro článek také naskenovaný její Souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete zde ke stažení.
 • Datum uzávěrky znamená, že v tento den ve 14 hod. jsou veškeré podklady odeslány grafikovi. Zasílejte proto raději vše v předstihu min. 3 pracovních dnů, aby byl prostor na případná doplnění.
 • Příspěvky zasílejte vždy na adresu redakce casopis@vsb.cz. 

Termíny uzávěrek a vydání pro rok 2024:

Číslo Uzávěrka pro přispěvatele Vydání časopisu
Akademik 1 14. 2. 2024 8. 4. 2024
Akademik 2 18. 9. 2024 6. 11. 2024

Klasické číslo má 40 stran. 

Speciály:

Číslo Uzávěrka pro přispěvatele Vydání časopisu
Prvákoviny 31. 7. 2024 9. 9. 2024
ALUMNI  26. 4. 2024 3. 6. 2024

Speciály mají 16 stran. 

Časopis Akademik prošel před dvěma lety řadou změn, včetně změny obsahu. Redakce se snaží studentům, zaměstnancům i absolventům univerzity běžný život na ní, reportáže z akcí, rozhovory se zajímavými lidmi, apod.

 • informace o akcích, konferencích, seminářích apod.,
 • novinky ve výuce a vědě, výsledky, priority, směřování…
 • inovace ve výuce na jednotlivých součástech VŠB-TUO, na katedrách a specializovaných pracovištích...
 • mezinárodní vztahy
 • informace ze studijních cest a pobytů
 • informace o nových knihách, učebnicích, skriptech…
 • informace o novém vybavení učeben, laboratoří ap.
 • názory, polemika na obecnější témata (školství, věda, reforma... )
 • osobnosti, setkání, výročí, a podobně
 • studentský život
 • tipy na kulturní a sportovní akce

V časopisu je možné zveřejnit inzerci, podmínky konzultujte přímo s Kariérním centrem naší univerzity.

Propojte svou propagaci i s dalšími komunikačními kanály univerzity: nástěnkami, informačními obrazovkami a dalšími.