Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obsah čísla

 • Co nabízí Kariérní centrum?
 • Z univerzity
  • Zaměřeno na absolventy – co říkají výzkumy?
  • Univerzita klade důraz na sociální bezpečí
  • Jak se VŠB-TUO dařilo ve sportu?
  • Oddělení mezinárodních vztahů informuje
 • Ze života fakult
  • Hornicko-geologická fakulta
  • Fakulta materiálově-technologická
  • Fakulta strojní
  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta stavební
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Ze života výzkumných center
  • CEET
  • IT4I
 • Studentská zóna