Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Management kvality

Aplikace norem ISO v řízení kvality je na VŠB – Technická univerzita Ostrava každoročně obhajována v rámci recertifikačních auditů.

VŠB-TUO je vysokou školou technicko-ekonomického zaměření. Misí univerzity je utvářet životy a společnost prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a inovací.

VŠB-TUO chce být jednou ze 400 nejlepších univerzit světa nabízející technické a ekonomické vzdělávání s důrazem na aplikovatelnost.

Politika kvality, jako strategie naplnění vize Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, je nedílnou součástí nástrojů řízení VŠB-TUO.

Certifikovaný systém řízení jakosti