Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podpora společensky i vědecky přínosných projektů je na VŠB – Technické univerzitě Ostrava samozřejmostí.

O projektech VŠB-TUO

Na univerzitě je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery. Podpora řešitelům projektů (informační servis, odborné konzultace, příprava projektových žádostí, realizace podpořených projektů vč. podpory mobilit výzkumných pracovníků) je zajišťována Centrem podpory inovací, útvarem Centrum projektové podpory.

Posláním CPP je přispívat k zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích a výzkumných projektů a podporovat popularizaci vědy a výzkumu ve prospěch VŠB-TUO.

Informace o řešených projektech a jejich odborném zaměření jsou určeny rovněž pro zájemce o spolupráci z akademických institucí, institucí veřejné správy a z aplikační sféry.

Centrum projektové podpory