Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademická etika je soubor morálních principů a standardů, které určují správné chování v akademickém prostředí.

Jedná se o etické jednání a chování na akademické půdě, ať už ve výuce nebo v rámci vědecko-výzkumné činnosti, týká se jak zaměstnanců a zaměstnankyň, tak studentek a studentů.

Za projevy neetického chování můžeme považovat jak plagiátorství, tak porušování transparentnosti a nepoctivost ve výzkumu, ale i nevhodné chování nebo jakoukoliv formu diskriminace.

Etický kodex VŠB-TUO je souhrn etických principů pro všechny zaměstnance, zaměstnankyně, studentky a studenty.

V případě podezření na porušení etických pravidel se můžete obrátit na Etickou komisi.

V souvislosti s etickými aspekty výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství je zřízena i Etická komise pro biomedicínský výzkum na FEI.

Další informace můžete najít na webu Akademická etika, kde jsou mimo jiné výstupy projektů v rámci spolupráce vysokých škol, jako například příručku pro studující Jak se vyhnout plagiátorství nebo pro vyučující Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích .

Na webu Univerzitní knihovny v sekci Podpora studia a výzkumu naleznete užitečné informace a nástroje, jak správně citovat, publikovat, jak se vyhnout plagiátorství apod.

Na mezinárodní úrovni se touto problematikou zabývá např. European Network for Academic Integrity.