Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

První zmínky o univerzitě pocházejí z roku 1716, kdy byla založena první hornická akademie v Jáchymově. Zlomový byl rok 1849, kdy v Příbrami vzniklo Montánní učiliště, zaměřující se na výuku v oborech hornictví a hutnictví, které bylo přímým předchůdcem univerzity. V roce 1865 bylo učiliště povýšeno na Báňskou akademii. O 30 let později získala akademie vysokoškolský organizační status, díky němuž byla zrovnoprávněna s ostatními technicky zaměřenými vysokými školami.

V roce 1904 se Báňská akademie mění na Vysokou školu báňskou. Délka studia se prodloužila na čtyři roky a byly zavedeny dvě státní zkoušky. V roce 1918 se na škole začalo vyučovat v českém jazyce. Po druhé světové válce byla Vysoká škola báňská dekretem prezidenta Edvarda Beneše přeložena do Ostravy, čímž započala nová etapa v jejím vývoji. V roce 1951 byla poprvé rozdělena na fakulty (Hornická, Hutnická, Báňského strojnictví).

Po roce 1960 se začalo jednat o přesunu školy z centra města do Poruby. Budování kampusu bylo rozděleno do tří etap, první začala v roce 1964 stavbou dvou budov vysokoškolských kolejí a menzy. Výstavba školské části začala v roce 1973 a kromě budovy rektorátu, která tvoří dominantu univerzitní čtvrti, zahrnovala také např. objekty kateder, poslucháren a laboratoří. V 70. a 80. letech 20. století byl areál doplněn o další budovy kolejí, novou menzu, geologický pavilon a ústřední knihovnu.

Proces transformace VŠB na univerzitu polytechnického charakteru byl v roce 1995 završen změnou názvu na Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

V novém tisíciletí kampus doplnila univerzitní aula, která rozšířila chybějící společenské a výukové prostory. Aulu v roce 2012 následovalo zahájení výstavby nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a v roce 2014 doplnila kampus budova superpočítače. V roce 2019 oslavila VŠB-TUO 170 let od svého založení.