Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

Akademický senát

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem třemi členy.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

as

Předsednictvo AS VŠB-TUO

doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.

doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.

Předseda Akademického senátu VŠB-TUO

doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.

doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.

1. místopředseda Akademického senátu VŠB-TUO

Bc. Ondřej Herman

Bc. Ondřej Herman

2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Tajemnice Akademického senátu VŠB-TUO

Seznam členů AS VŠB-TUO pro období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Fakulta Osoba Telefon
HGF doc. Ing. Jindřích Šancer, Ph.D. jindrich.sancer@vsb.cz +420 597 325 287
HGF prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. petr.skupien@vsb.cz +420 597 323 551
HGF doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. silvie.heviankova@vsb.cz +420 597 323 347
HGF Ing. Jiří Dorda jiri.dorda@vsb.cz +420 597 323 379
HGF Ing. Katrin Calábková katrin.calabkova@vsb.cz +420 597 325 264
FMT Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP jan.pavelka@vsb.cz +420 597 325 217
FMT Ing. Petra Váňová, Ph.D. petra.vanova@vsb.cz +420 597 323 384
FMT doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. petr.lichy@vsb.cz +420 597 324 461
FMT Ing. Martin Menšík martin.mensik.st@vsb.cz
FMT Ing. et Ing. Hana Špačková hana.spackova.st@vsb.cz +420 597 324 164
FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. karel.frydrysek@vsb.cz +420 597 323 495
FS doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. jana.petru@vsb.cz +420 597 324 391
FS Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@vsb.cz +420 597 324 314
FS Ing. Lukáš Kudrna lukas.kudrna@vsb.cz +420 597 324 509
FS Ing. Václav Musil vaclav.musil@vsb.cz +420 597 323 216
EKF Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. katerina.kashi@vsb.cz +420 597 322 520
EKF Ing. Václav Friedrich, Ph.D. vaclav.friedrich@vsb.cz +420 597 322 503
EKF Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. petr.rozehnal@vsb.cz +420 597 322 320
EKF Ing. Adéla Špačková adela.spackova@vsb.cz +420 597 322 461
EKF Ing. Filip Lessl filip.lessl@vsb.cz +420 597 322 336
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojka eduard.sojka@vsb.cz +420 597 325 860
FEI Ing. Roman Šebesta, Ph.D. roman.sebesta@vsb.cz +420 597 321 631
FEI doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D. radek.martinek@vsb.cz +420 597 325 995
FEI Ing. Samuel Przeczek samuel.przeczek@vsb.cz +420 597 326 008
FEI Ing. Michaela Bailová michaela.bailova@vsb.cz +420 597 329 420
FAST doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. petr.konecny@vsb.cz +420 597 321 384
FAST Ing. Martin Stolárik, Ph.D. martin.stolarik@vsb.cz +420 597 321 928
FAST Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. miroslav.rosmanit@vsb.cz +420 597 321 398
FAST Vít Němčic vit.nemcic.st@vsb.cz
FAST Ing. arch. Roman Osika roman.osika.st@vsb.cz +420 597 321 396
FBI Ing. Petr Lepík, Ph.D. petr.lepik@vsb.cz +420 597 322 842
FBI Ing. Dana Chudová, Ph.D. dana.chudova@vsb.cz +420 597 322 857
FBI Ing. Tereza Česelská, Ph.D. tereza.ceselska@vsb.cz +420 597 322 928
FBI Bc. Vojtěch Jarkuliš vojtech.jarkulis.st@vsb.cz
FBI Jakub Baca jakub.baca.st1@vsb.cz
711 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D. petra.kowalikova@vsb.cz +420 597 321 730
712 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D. karolina.slamova@vsb.cz +420 597 321 740
713 Mgr. Jiří Žídek jiri.zidek@vsb.cz +420 597 323 756

Komise Akademického senátu VŠB-TUO

Legislativní komise

Fakulta Osoba Telefon
FEI Ing. Roman Šebesta, Ph.D. (předseda) roman.sebesta@vsb.cz +420 597 325 831
HGF doc. Ing. Petr Rapant, CSc. petr.rapant@vsb.cz +420 597 325 470
FMT doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. bedrich.smetana@vsb.cz +420 597 321 594
FMT Ing. Martin Menšík martin.mensik.st@vsb.cz
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. lenka.landryova@vsb.cz +420 597 324 112
EKF Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. katerina.kashi@vsb.cz +420 597 322 520
FAST Ing. Petra Tymová, Ph.D. petra.tymova@vsb.cz +420 597 321 352
FBI Ing. Petr Bitala, Ph.D. petr.bitala@vsb.cz +420 597 322 858

Ekonomická komise

Fakulta Osoba Telefon
HGF prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. jaroslav.dvoracek@vsb.cz +420 596 993 381
FMT Ing. et. Ing. Hana Špačková hana.spackova.st@vsb.cz +420 597 324 164
FMT Dr. Stanislav Bartusek stanislav.bartusek@vsb.cz +420 597 325 132
FS Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. petra.schreiberova@vsb.cz +420 597 323 580
EKF Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D. katerina.krzikallova@vsb.cz +420 597 322 222
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojka eduard.sojka@vsb.cz +420 597 325 860
FEI Ing. Radana Kahánková radana.kahankova@vsb.cz +420 597 326 019
FAST doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. petr.konecny@vsb.cz +420 597 321 384
FBI Ing. Christina Akritidu christina.akritidu@vsb.cz +420 597 322 801
711 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D. petra.kowalikova@vsb.cz +420 597 321 730