Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

Akademický senát

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem třemi členy.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

as

Předsednictvo AS VŠB-TUO

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Předsedkyně Akademického senátu VŠB-TUO

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

1. místopředseda Akademického senátu VŠB-TUO

Martin Haváček

2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory

doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.

Tajemnice Akademického senátu VŠB-TUO

Seznam členů AS VŠB-TUO pro období 22. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Fakulta Osoba Telefon
HGF doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. pavel.zapletal@vsb.cz +420 597 323 097
HGF prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. jiri.zegzulka@vsb.cz +420 597 324 379
HGF doc. Ing. Jindřích Šancer, Ph.D. jindrich.sancer@vsb.cz +420 597 325 287
HGF Ing. et Ing. Michal Vokurka michal.vokurka@vsb.cz +420 597 323 540
HGF Ing. Vladimír Krenžel vladimir.krenzel.st@vsb.cz +420 597 323 577
FMT doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. petr.lichy@vsb.cz +420 597 324 461
FMT Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP jan.pavelka@vsb.cz +420 597 325 217
FMT Ing. Petra Váňová, Ph.D. petra.vanova@vsb.cz +420 597 323 384
FMT Bc. David Novák david.novak.st@vsb.cz
FMT Bc. Jakub Myslivec jakub.myslivec.st@vsb.cz
FS prof. Ing. Radek Čada, CSc. radek.cada@vsb.cz +420 597 323 289
FS doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. marian.bojko@vsb.cz +420 597 324 385
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. lenka.landryova@vsb.cz +420 597 324 112
FS Ing. Michal Kořínek michal.korinek@vsb.cz +420 597 323 290
FS Ing. Marek Jadlovec marek.jadlovec@vsb.cz +420 597 325 443
EKF RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. ivan.sotkovsky@vsb.cz +420 597 322 252
EKF Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. katerina.kashi@vsb.cz +420 597 322 520
EKF Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. petr.rozehnal@vsb.cz +420 597 322 320
EKF Bc. Adam Skácel adam.skacel.st@vsb.cz
EKF Natálie Cváčková natalie.cvackova.st@vsb.cz
FEI doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. petr.kovar@vsb.cz +420 597 325 860
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojka eduard.sojka@vsb.cz +420 597 325 860
FEI doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D. radek.martinek@vsb.cz +420 597 325 995
FEI Bc. Lukáš Majoros lukas.majoros.st@vsb.cz
FEI Ing. Martina Slívová martina.slivova@vsb.cz +420 597 321 614
FAST Ing. Martin Stolárik, Ph.D. martin.stolarik@vsb.cz +420 597 321 928
FAST Ing. Zbyněk Proske, Ph.D. zbynek.proske@vsb.cz +420 597 321 959
FAST Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. miroslav.rosmanit@vsb.cz +420 597 321 398
FAST Václav Planka vaclav.planka.st@vsb.cz
FAST Adéla Valentová adela.valentova.st@vsb.cz
FBI Ing. Petr Lepík, Ph.D. petr.lepik@vsb.cz +420 597 322 842
FBI Ing. Petr Bitala, Ph.D. petr.bitala@vsb.cz +420 597 322 858
FBI Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. ladislav.janosik@vsb.cz +420 597 322 854
FBI Martin Haváček martin.havacek.st@vsb.cz
FBI Michal Dvořák michal.dvorak.st@vsb.cz
711 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D. petra.kowalikova@vsb.cz +420 597 321 730
712 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D. karolina.slamova@vsb.cz +420 597 321 740
713 Mgr. Jiří Žídek jiri.zidek@vsb.cz +420 597 323 756

Komise Akademického senátu VŠB-TUO

Legislativní komise

Fakulta Osoba Telefon
FEI Ing. Roman Šebesta, Ph.D. (předseda) roman.sebesta@vsb.cz +420 597 325 831
HGF prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz +420 597 325 289
FMT prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. bedrich.smetana@vsb.cz +420 597 321 594
FMT Ing. Václav Merta vaclav.merta@vsb.cz +420 597 324 321
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. lenka.landryova@vsb.cz +420 597 324 112
EKF Mgr. Richard Bartes richard.bartes@vsb.cz +420 597 322 354
FAST Ing. Marie Kozielová, Ph.D. marie.kozielova@vsb.cz +420 597 321 352
FBI Ing. Jana Suchánková, Ph.D. jana.suchankova@vsb.cz +420 597 322 823

Ekonomická komise

Fakulta Osoba Telefon
EKF Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D. (předsedkyně) katerina.krzikallova@vsb.cz +420 597 322 222
HGF Ing. Simona Matušková, Ph.D. simona.matuskova@vsb.cz +420 597 323 327
FMT Ing. Eva Švecová, Ph.D. eva.svecova@vsb.cz +420 597 323 133
FMT Bc. Jakub Myslivec jakub.myslivec.st@vsb.cz
FS doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. jiri.fries@vsb.cz +420 597 324 207
FEI doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. petr.kovar@vsb.cz +420 597 325 972
FAST Ing. Zbyněk Proske, Ph.D. zbynek.proske@vsb.cz +420 597 321 959
FBI Ing. Christina Akritidu christina.akritidu@vsb.cz +420 597 322 801
CŠP Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D. petra.kowalikova@vsb.cz +420 597 321 730