Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

Akademický senát

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a Jednacího řádu Akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem třemi členy.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

Předsednictvo AS VŠB-TUO

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Předsedkyně Akademického senátu VŠB-TUO

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

1. místopředseda Akademického senátu VŠB-TUO

Bc. Martin Haváček

Bc. Martin Haváček

2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory

doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.

doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.

Tajemnice Akademického senátu VŠB-TUO

Seznam členů AS VŠB-TUO pro období 22. 9. 2020 - 13. 9. 2023

Fakulta Osoba Telefon
HGF doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. pavel.zapletal@vsb.cz +420 596 993 097
HGF prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. jiri.zegzulka@vsb.cz +420 596 994 379
HGF doc. Ing. Jindřích Šancer, Ph.D. jindrich.sancer@vsb.cz +420 596 995 287
HGF Ing. et Ing. Michal Vokurka michal.vokurka@vsb.cz +420 596 993 540
HGF Ing. Vladimír Krenžel vladimir.krenzel.st@vsb.cz +420 596 993 577
FMT doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. petr.lichy@vsb.cz +420 596 994 461
FMT Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP jan.pavelka@vsb.cz +420 596 995 217
FMT Ing. Petra Váňová, Ph.D. petra.vanova@vsb.cz +420 596 993 384
FMT Ing. Jiří Cupek jiri.cupek@vsb.cz +420 596 994 345
FMT Ing. František Zlámal frantisek.zlamal@vsb.cz +420 596 994 321
FS prof. Ing. Radek Čada, CSc. radek.cada@vsb.cz +420 596 993 289
FS doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. marian.bojko@vsb.cz +420 596 994 385
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. lenka.landryova@vsb.cz +420 596 994 112
FS Ing. Michal Kořínek michal.korinek@vsb.cz +420 596 993 290
FS Ing. Marek Jadlovec marek.jadlovec@vsb.cz +420 596 995 443
EKF RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. ivan.sotkovsky@vsb.cz +420 596 992 252
EKF Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. katerina.kashi@vsb.cz +420 596 992 520
EKF Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. petr.rozehnal@vsb.cz +420 596 992 320
EKF Bc. Adam Skácel adam.skacel.st@vsb.cz
EKF Ing. Daniel Pakši daniel.paksi@vsb.cz +420 596 992 103
FEI doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. petr.kovar@vsb.cz +420 596 995 972
FEI doc. Dr. Ing. Eduard Sojka eduard.sojka@vsb.cz +420 596 995 860
FEI Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. radoslav.fasuga@vsb.cz +420 596 995 892
FEI Bc. Lukáš Majoros lukas.majoros.st@vsb.cz
FEI Ing. Martina Slívová martina.slivova@vsb.cz +420 596 991 614
FAST Ing. Martin Stolárik, Ph.D. martin.stolarik@vsb.cz +420 596 991 928
FAST Ing. Zbyněk Proske, Ph.D. zbynek.proske@vsb.cz +420 596 991 959
FAST Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. miroslav.rosmanit@vsb.cz +420 596 991 398
FAST Bc. Markéta Hrůzová marketa.hruzova.st@vsb.cz
FAST Adéla Valentová adela.valentova.st@vsb.cz
FBI Ing. Petr Lepík, Ph.D. petr.lepik@vsb.cz +420 596 992 842
FBI Ing. Petr Bitala, Ph.D. petr.bitala@vsb.cz +420 596 992 858
FBI Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. ladislav.janosik@vsb.cz +420 596 992 854
FBI Bc. Martin Haváček martin.havacek.st@vsb.cz +420 596 993 437
FBI Bc. Vladimír Rathouský vladimir.rathousky.st@vsb.cz
9350 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. kamila.koci@vsb.cz +420 596 997 309
712 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D. karolina.slamova@vsb.cz +420 596 991 740
713 Mgr. Jiří Žídek jiri.zidek@vsb.cz +420 596 993 756

Komise Akademického senátu VŠB-TUO

Legislativní komise

Fakulta Osoba Telefon
FEI Ing. Roman Šebesta, Ph.D. (předseda) roman.sebesta@vsb.cz +420 596 995 831
HGF prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz +420 596 995 289
FMT prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. bedrich.smetana@vsb.cz +420 596 991 594
FMT Klára Němčíková klara.nemcikova.st@vsb.cz
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. lenka.landryova@vsb.cz +420 596 994 112
EKF JUDr. Jana Martiníková, Ph.D. jana.martinikova@vsb.cz +420 596 992 208
FAST Ing. Marie Kozielová, Ph.D. marie.kozielova@vsb.cz +420 596 991 352
FBI Ing. Jana Suchánková, Ph.D. jana.suchankova@vsb.cz +420 596 992 823

Ekonomická komise

Fakulta Osoba Telefon
EKF Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D. (předsedkyně) katerina.krzikallova@vsb.cz +420 596 992 222
HGF Ing. Simona Matušková, Ph.D. simona.matuskova@vsb.cz +420 596 993 327
FMT Ing. Eva Švecová, Ph.D. eva.svecova@vsb.cz +420 596 993 133
FS doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. jiri.fries@vsb.cz +420 596 994 207
FEI doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. petr.kovar@vsb.cz +420 596 995 972
FAST Ing. Zbyněk Proske, Ph.D. zbynek.proske@vsb.cz +420 596 991 959
FBI Ing. Silvie Košatová silvie.kosatova@vsb.cz +420 596 992 980
9350 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. kamila.koci@vsb.cz +420 596 997 309