Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

Akademický senát

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a Jednacího řádu Akademického senátu. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské komory. Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena celkem třemi členy.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

Termíny jednání Akademického senátu

  • 24. 10. 2023
  • 28. 11. 2023
  • 19. 12. 2023
  • 23. 1. 2024
  • 27. 2. 2024
  • 26. 3. 2024
  • 30. 4. 2024
  • 21. 5. 2024
  • 18. 6. 2024

Předsednictvo AS VŠB-TUO

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Předseda Akademického senátu VŠB-TUO

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

1. místopředseda Akademického senátu VŠB-TUO

Bc. et Bc. Martin Haváček

Bc. et Bc. Martin Haváček

2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory

Ing. Eva Švecová, Ph.D.

Tajemnice Akademického senátu VŠB-TUO

Seznam členů AS VŠB-TUO pro období 13. 9. 2023 - 31. 8. 2026

Fakulta Osoba Telefon
HGF doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D. +420 596 993 377
doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP +420 596 993 546
Ing. Simona Matušková, Ph.D. +420 596 993 327
Vojtěch Pánek
Jiří Václavík
FMT Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP +420 596 995 217
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. +420 596 994 461
Ing. Eva Švecová, Ph.D. +420 596 993 133
Ing. Jiří Cupek +420 596 994 345
Klára Němčíková
FS doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. +420 596 994 112
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. +420 596 994 314
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. +420 596 994 391
Alexandros Belis
Ing. Michal Kořínek +420 596 993 290
EKF Ing. Eva Kovářová, Ph.D. +420 596 992 301
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. Ing. paed. IGIP +420 596 992 503
Ing. Marcela Palochová, Ph.D. +420 596 992 239
Ing. Daniel Pakši +420 596 992 103
Ing. Lukáš Jursa +420 596 992 328
FEI doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. +420 596 995 972
Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. +420 596 995 892
Ing. Jan Gaura, Ph.D. +420 596 995 866
Ing. Martin Dratnal +420 596 993 985
Tobias Janča
FAST Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D. +420 596 991 375
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. +420 596 991 398
Ing. Martin Stolárik, Ph.D. +420 596 991 928
Bc. Dominik Gřešica
Ing. Adéla Valentová +420 596 991 316
FBI Ing. Petr Bitala, Ph.D. +420 596 992 858
Ing. Petr Lepík, Ph.D. +420 596 992 842
Ing. Michal Dostál, Ph.D. +420 596 992 959
Bc. et Bc. Martin Haváček +420 596 993 437
Tomáš Pitoňák
9350 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. +420 596 997 309
9600 prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. +420 596 999 650
713 Mgr. Šárka Cenková +420 596 993 756

Komise Akademického senátu VŠB-TUO

Legislativní komise

Ekonomická komise