Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Připravili jsme pro vás přehled proměn názvů VŠB-TUO a fakult. Pojďte s námi zavzpomínat.

Proměny názvu VŠB-TUO

 • 1849 - Montánní učiliště v Příbrami
 • 1865 - Báňská akademie v Příbrami
 • 1904 - Vysoká škola báňská v Příbrami
 • 1945 - Vysoká škola báňská v Ostravě
 • 1995 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Proměny názvů fakult

Hornicko-geologická fakulta

(vznikla sloučením dvou fakult – hornické a geologické)

 • 1951 - Hornická fakulta
 • 1953 - Geologická fakulta (1958 přejmenována na Fakultu geologicko-důlně měřickou)
 • 1959 - Hornicko-geologická fakulta (spojení obou výše uvedených fakult)

Fakulta materiálově-technologická

 • 1951 - Hutnická fakulta
 • 1990 - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • 2018 - Fakulta materiálově-technologická

Fakulta strojní

 • 1950 - Vysoká škola strojní v Brušperku
 • 1951 - Fakulta báňského strojnictví
 • 1968 - Fakulta strojní
 • 1977 - Fakulta strojní a elektrotechnická
 • 1991 - Fakulta strojní

Ekonomická fakulta

 • 1953 - Fakulta ekonomicko-inženýrská (1959 zrušena)
 • 1977 - Ekonomická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • 1991 - Fakulta elektrotechniky
 • 1993 - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta stavební

 • 1997 - Fakulta stavební

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • 2002 - Fakulta bezpečnostního inženýrství
historie_zivy-retez.jpg