Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podívejte se na významné historické okamžiky VŠB – Technické univerzity Ostrava, které sahají až do roku 1716.

1716

Vznik hornické akademie v Jáchymově, 1. na světě

1849

Vznik Montánního učiliště v Příbrami

Dekretem císaře Františka Josefa I. bylo založeno Montánní učiliště v Příbrami, přímý předchůdce univerzity

1865

Montánní učiliště bylo povýšeno na Báňskou akademii

1895

Báňská akademie získala VŠ statut s právem čtyřleté výuky

1904

Přejmenování Báňské akademie na VŠB

Báňská akademie získala název Vysoká škola báňská v Příbrami

1945

Přesun VŠB z Příbrami do Ostravy

Dekretem prezidenta Edvarda Beneše byla Vysoká škola báňská přesunuta z Příbrami do Ostravy

1951

Vysoká škola báňská poprvé rozdělena na fakulty

V roce 1951 byly tři, do současnosti se počet fakult rozšířil na sedm

1964

Zahájení výstavby kampusu VŠB v Porubě

1995

Změna názvu univerzity

Proces transformace VŠB na univerzitu polytechnického charakteru byl završen změnou jejího názvu na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava

2015

Národní superpočítačové centrum

V nové budově uvedeno do provozu Národní superpočítačové centrum, superpočítač Salomon byl v té době 40. nejvýkonnější na světě