Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhledejte si kontakty na jednotlivé pracovníky VŠB-TUO. Interní uživatelé mají k dispozici rozšířený telefonní seznam na InNETu.

 • 9000 - Úsek rektora
  • 713 - Institut tělesné výchovy a sportu
  • 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát
  • 9005 - Kontrola a interní audit
  • 9012 - Systém řízení kvality
  • 908 - Akademický senát školy
  • 909 - VOS
  • 9560 - Veřejné zakázky
  • 9900 - Kancelář rektora
   • 9910 - Sekretariát rektora
   • 9920 - Vztahy s veřejností
    • 9921 - Popularizace
 • 9100 - Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
  • 9110 - Kancelář prorektora pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
  • 9700 - Centrum podpory inovací
   • 9701 - Ředitelství CPI
   • 9710 - Centrum projektové podpory
   • 9720 - Centrum transferu technologií
   • 9730 - Podnikání a kariéra
 • 9200 - Prorektor pro studium
  • 9210 - Kancelář prorektora pro studium
  • 9220 - Správa a rozvoj vzdělávání
  • 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
  • 9260 - Centrum celoživotního vzdělávání
  • 9270 - Celoškolské katedry
   • 711 - Katedra společenských věd
   • 712 - Institut jazyků
 • 9300 - Prorektor pro VaV
  • 9310 - Kancelář prorektora pro VaV
  • 9320 - Řízení VaV
  • 9330 - CPIT - Centrum pokročilých inovačních technologií
   • 9331 - Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu
   • 9332 - Experimentální hluková a klimatizační laboratoř
   • 9333 - Nanovědy a technologie
   • 9334 - Biomechanická laboratoř
   • 9335 - Laboratoř inteligentních a enviromentálních konstukcí
  • 9830 - Ústřední knihovna
 • 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
  • 9340 - Výzkumné energetické centrum
   • 9341 - INEF - Inovace pro efektivitu a ŽP
  • 9350 - Institut environmentálních technologií
  • 9360 - Centrum nanotechnologií
  • 9370 - Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie
   • 9380 - Projekt snižování CO2
 • 9400 - Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu
  • 9410 - Kancelář prorektora
  • 9420 - Investiční výstavba
  • 9440 - Rozvojové projekty
 • 9500 - Kvestor
  • 9510 - Kancelář kvestora
  • 9520 - Ekonomika a finance
   • 9521 - Hlavní ekonom
    • 9522 - Ekonomické oddělení
    • 9523 - Doplňková činnost
    • 9524 - Pokladní služba
   • 9525 - Hlavní účetní
    • 9526 - Všeobecná a hospodářská účtárna
    • 9528 - Inventarizace
    • 9529 - Evidence majetku
  • 9530 - Personální útvar
   • 9533 - Oddělení personální a mzdové
  • 9540 - Investice a majetek
  • 9550 - Správa a provoz
   • 9551 - Podatelna
   • 9553 - Středisko údržby
   • 9554 - Středisko dopravy
   • 9556 - Provozní služby
    • 980 - Školící a rekreační středisko Desná
    • 983 - Sportovní haly
   • 9558 - Úklidová služba
   • 9559 - Provoz aula
    • 988 - Aula
   • 986 - Rekreační středisko Lučina
   • 987 - Školicí a rekreační středisko Horní Bečva
   • 989 - Vesmír
  • 9570 - Energetika
   • 9571 - Energetické hospodářství
  • 9590 - Ubytovací služby a Stravovací služby
   • 91511 - Kancelář ředitele - ekonom
   • 91514 - Úsek údržby
    • 91515 - Středisko údržby
   • 91516 - Hotelové ubytování
    • 91517 - Hotelová restaurace
    • 91535 - Bufet Poruba
   • 9152 - Ubytovací služby
    • 91522 - Koleje Poruba
     • 91523 - Budova A
     • 91524 - Budova B
     • 91525 - Budova C
     • 91526 - Budova D
     • 91527 - Budova E
     • 91528 - Sklad prádla
   • 9153 - Stravovací služby
    • 91530 - Bufet EKF
    • 91532 - Výdejna FBI
    • 91533 - Výdejna FAST
    • 91534 - Kuchyň
    • 91536 - Bufet A
    • 91537 - Bufet 8 Aula
    • 91538 - Bufet 6 - budova C
    • 91539 - Pizzerie
    • 91540 - Kavárna, budova D
    • 91541 - Bufet FAST
    • 91542 - Bufet FEI
    • 91543 - Bufet FBI
  • 9940 - Bezpečnostní útvar
   • 9552 - Bezpečnost a ochrana zdraví
   • 9555 - Strážní služba
   • 9572 - Požární ochrana
 • 9600 - IT4Innovations
  • 96110 - Oddělení komunikace
  • 96120 - Oddělení veřejných zakázek a právních služeb
  • 96130 - Ekonomické oddělení
  • 96140 - Provozně správní oddělení
  • 96150 - Oddělení rozvoje
  • 96200 - Úsek výzkumu a vývoje
   • 96210 - Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
   • 96220 - Laboratoř pro výzkum infrastruktury
   • 96230 - Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
   • 96240 - Laboratoř modelování pro nanotechnologie
   • 96250 - Laboratoř pro big data analýzy
   • 96260 - Oddělení školení a vzdělávání
  • 96300 - Úsek superpočítačových služeb
   • 96310 - Útvar provozu a správy HPC
   • 96320 - Oddělení uživatelské podpory
   • 96330 - Oddělení architektury a rozvoje HPC
   • 96340 - Oddělení standardizace a bezpečnosti
   • 96350 - Oddělení školení a vzdělávání
 • 9800 - Centrum informačních služeb
  • 9810 - Kancelář ředitele CIS
  • 9840 - Ediční středisko
  • 9850 - Archiv
  • 9870 - CIT - Centrum informačních technologií
   • 9871 - Oddělení Informačních systémů
   • 9872 - Oddělení infrastruktury IT
   • 9873 - Audiovizuální služby
 • EKF - Ekonomická fakulta
  • 100 - Děkanát EkF
   • 100a - Sekretariát děkanátu EkF
   • 101 - Studijní oddělení EkF
   • 102 - Ekonomické oddělení
   • 715 - Detašované pracoviště ATEBS VM
  • 105 - Laboratoř informačních technologií
  • 114 - Katedra ekonomie
  • 115 - Katedra managementu
  • 116 - Katedra marketingu a obchodu
  • 117 - Katedra účetnictví a daní
  • 119 - Katedra práva
  • 120 - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • 151 - Katedra matematických metod v ekonomice
  • 152 - Katedra podnikohospodářská
  • 153 - Katedra veřejné ekonomiky
  • 154 - Katedra financí
  • 155 - Katedra aplikované informatiky
  • 157 - Katedra systémového inženýrství
  • 161 - Oddělení vědy, výzkumu a doktorských studií
  • 163 - International Office
  • 165 - Oddělení vnějších vztahů
  • 166 - Ústav oceňování majetku
 • FAST - Fakulta stavební
  • 200 - Děkanát FAST
   • 200a - Sekretariát děkana
   • 201 - Studijní oddělení FAST
   • 202 - Ekonomické oddělení
   • 203 - Oddělení pro vědu a výzkum
   • 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
   • 208 - Výzkumné centrum dřevostaveb
   • 209 - Znalecký ústav FAST
   • 211 - Oddělení pro vnější vztahy
   • 212 - Středisko rezerv
  • 205 - Oddělení informačních technologií
  • 207 - Experimentální a diagnostické stavební centrum
  • 221 - Katedra konstrukcí
  • 222 - Katedra městského inženýrství
  • 223 - Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
  • 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
   • 224a - Laboratoř geotechniky a seismicity
  • 225 - Katedra pozemního stavitelství
  • 226 - Katedra architektury
  • 227 - Katedra dopravního stavitelství
  • 228 - Katedra stavební mechaniky
  • 229 - Katedra prostředí staveb a TZB
  • 230 - Katedra matematiky
 • FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 010 - Děkanát FBI
   • 011 - Studijní oddělení FBI
   • 012 - Sekretariát děkana
   • 013 - Úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku
   • 014 - Oddělení projektů
  • 021 - Účelová pracoviště FBI
   • 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
  • 022 - Centrum simulačních technologií
  • 030 - Katedra požární ochrany
  • 040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
  • 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
  • 060 - Katedra bezpečnostních služeb
 • FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 400 - Děkanát FEI
   • 401 - Studijní oddělení FEI
   • 402 - Oddělení vědy a podpory projektů
   • 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT
   • 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
  • 410 - Katedra elektroenergetiky
  • 420 - Katedra elektrotechniky
  • 430 - Katedra elektroniky
  • 440 - Katedra telekomunikační techniky
  • 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
  • 460 - Katedra informatiky
  • 470 - Katedra aplikované matematiky
  • 480 - Katedra fyziky
  • 491 - Laboratoř ZTL
 • FMT - Fakulta materiálově-technologická
  • 600 - Děkanát FMT
   • 600a - Sekretariát děkana
   • 601 - Studijní oddělení
   • 602 - Referát ekonomiky
   • 603 - Referát pro vědu a zahraniční styky
  • 606 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
  • 616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
  • 617 - Katedra chemie
  • 618 - Katedra metalurgie a slévárenství
  • 619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
  • 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • 633 - Katedra tváření materiálu
  • 634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
  • 635 - Katedra tepelné techniky
  • 636 - Katedra materiálového inženýrství
  • 637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
  • 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
  • 639 - Katedra managementu kvality
 • FS - Fakulta strojní
  • 300 - Děkanát FS
   • 301 - Studijní oddělení a International Office
   • 302 - Administrativa fakulty
   • 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
   • 304 - Oddělení projektů
  • 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
  • 330 - Katedra aplikované mechaniky
  • 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
  • 340 - Katedra konstruování
  • 342 - Institut dopravy
   • 342a - Ústav dopravních a procesních zařízení
   • 342b - Ústav letecké dopravy
   • 342c - Ústav dopravní technologie
   • 342d - Ústav dopravní techniky
   • 342e - Laboratoř sypkých hmot
  • 345 - Katedra mechanické technologie
  • 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
  • 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
  • 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
  • 354 - Katedra robotiky
  • 361 - Katedra energetiky
 • HGF - Hornicko-geologická fakulta
  • 500 - Děkanát HGF
   • 500a - Sekretariát děkanátu HGF
   • 501 - Studijní oddělení HGF
   • 502 - Úsek ekonomiky a podpory projektů
   • 504 - Úsek vědy, výzkumu a inovací
   • 505 - Úsek mobilit
  • 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
  • 512 - Institut kombinovaného studia Most
  • 513 - Geologický pavilon prof. Pošepného
  • 514 - Planetárium Ostrava
  • 541 - Katedra geologického inženýrství
  • 542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
  • 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví
  • 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení
  • 546 - Katedra environmentálního inženýrství
  • 548 - Katedra geoinformatiky
 • JINE - Externí organizace
  • ESN - Erasmus Student Network
  • IAESTE - IAESTE
  • OSU - Ostravská univerzita
  • UGN - Ústav geoniky AV ČR
  • YOUNIE - Younie
  • ZINST - Zahraniční instituce
 • USP - Univerzitní studijní programy