Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ve vedení univerzity stojí rektor, který s podporou prorektorů určuje její směr a vývoj.

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava

místnost A 324

E-mail: rektor@vsb.cz
E-mail: vaclav.snasel@vsb.cz
Telefon: +420 596 995 279
Fax: +420 596 918 507

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.

prorektorka pro studium

místnost A 315

E-mail: zdenka.chmelikova@vsb.cz
Telefon: +420 596 991 290

prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

prorektorka pro vědu a výzkum

místnost A 313

E-mail: jana.kukutschova@vsb.cz
Telefon: +420 596 993 023

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem

místnost A 341

E-mail: igor.ivan@vsb.cz
Telefon: +420 596 993 710

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu

místnost A 313A

E-mail: frantisek.kuda@vsb.cz
Telefon: +420 596 991 223

Kancelář rektora

kancléřka

Telefon: +420 596 993 022

A323
sekretariát rektora

Telefon: +420 596 993 028

A323
sekretariát rektora

Telefon: +420 596 995 285

A324
sekretariát rektora

Telefon: +420 596 995 278

A324

Vztahy s veřejností

tisková mluvčí, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností

Telefon: +420 596 995 195

A331