Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

I v mezilidských vztazích umíme nastavit priority. Aby tomu tak bylo, shodujeme se na dodržování jistých pravidel.

Máme své zásady

Prosíme návštěvníky areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava o dodržování těchto pravidel:

V celém areálu je zakázáno:

 • kouřit
 • poškozovat zařízení areálu
 • znečišťovat areál, včetně odhazování odpadků mimo odpadkové koše
 • hlasitě používat rozhlasové a podobné akustické přístroje
 • nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata
 • konzumovat alkoholické nápoje
 • užívat omamné, toxické a psychotropní látky
 • přespávat a budovat přístřešky nebo místa na spaní, stanovat nebo tábořit
 • parkovat na pro tento účel neoznačených místech

Bez předchozího písemného souhlasu VŠB-TUO není povoleno:

 • konat jakékoliv propagační nebo náborové akce
 • umísťovat plakáty, pozvánky, letáky apod.
 • umísťovat prodejní, reklamní, informační nebo jiná zařízení
 • provozovat bezpilotní letadla (funkční letecké modely, drony, multikoptéry apod.)
 • používat otevřený oheň

Návštěvní řád VŠB-TUO vychází z povinností stanovených zákonem. Na jeho dodržování dohlížejí zaměstnanci VŠB-TUO, kteří jsou oprávněni upozornit návštěvníky na nutnost jeho dodržování, popřípadě je vykázat mimo areál. Hrubé porušení bude předáno Městské policii Ostrava.

Kontakt pro bližší informace: