Úřední deska

Buďte v obraze a sledujte úřední desku VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Rozpočet

Náklady

Stav k 31.01.2019
Druh nákladů roční rozpočet skutečnost
???costs.??? 0,00 405 370 082,00
celkem 0,00 405 370 082,00

Výnosy

Stav k 31.01.2019
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 0,00 0,00
Příspěvek na stipendia doktorandů 0,00 0,00
Rozvojové programy, vzdělávací programy 0,00 0,00
Dotace - mobility Socrates II-Erasmus 0,00 0,00
Dotace - zahraniční studenti 0,00 0,00
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 0,00 0,00
Specifický výzkum - dotace 0,00 0,00
Rozvoj výzkumné organizace 0,00 0,00
Dotace ostatní – úSC apod. 0,00 0,00
GAČR + TAČR 0,00 510 852,00
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 0,00 13 557 728,00
Projekty z ostatních resortů 0,00 2 932,00
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 0,00 2 508 597,00
Neinvestiční dotace na stravování 0,00 931 750,00
Tržby z kolejného HČ 0,00 5 471 390,00
Tržby z pronájmů HČ 0,00 1 012 689,00
Tržby z poplatků spojených se studiem 0,00 181 125,00
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 0,00 2 864 093,00
Dotace - spoluřešitelé projektů 0,00 - 28 691 331,00
Tržby z prodeje majetku a materiálu 0,00 27,00
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 0,00 252 957,00
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 0,00 60 378 664,00
Použití fondů včetně FúUP 0,00 49 729,00
Výnosy z doplňkové činnosti 0,00 18 368 442,00
celkem 0,00 77 399 645,00