Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozpočet

Náklady

Stav k 30.04.2024
Náklady roční rozpočet skutečnost
Spotřeba materiálu 181 000 000,00  37 624 335,00 
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek a el.energie 166 500 000,00  53 899 362,00 
Opravy a udržování 50 000 000,00  14 239 842,00 
Cestovné 67 000 000,00  10 739 286,00 
Ostatní služby 548 500 000,00  307 276 216,00 
Osobní náklady 2 191 427 000,00  639 077 450,00 
Stipendia 170 000 000,00  37 247 335,00 
Převody do FúUP a FPP 280 000 000,00  0,00 
Odpisy majetku 430 000 000,00  136 843 506,00 
Ostatní náklady 60 000 000,00  23 970 479,00 
celkem 4 144 427 000,00  1 260 917 812,00 

Výnosy

Stav k 30.04.2024
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 1 061 330 000,00  390 761 858,00 
Příspěvek na stipendia doktorandů 68 393 000,00  22 797 570,00 
Rozvojové programy, vzdělávací programy 89 167 000,00  32 923 567,00 
Dotace mobility - Ceepus, Erasmus 1 018 000,00  1 018 000,00 
Dotace - zahraniční studenti 2 000 000,00  0,00 
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 30 429 000,00  10 566 130,00 
Specifický výzkum - dotace 48 580 000,00  48 850 147,00 
Rozvoj výzkumné organizace 351 906 000,00  311 468 958,00 
Dotace ostatní – úSC apod. 20 000 000,00  10 205 000,00 
GAČR + TAČR 220 000 000,00  247 818 906,00 
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 550 000 000,00  3 746 458,00 
Projekty z ostatních resortů 80 000 000,00  498 144 546,00 
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 150 000 000,00  56 781 413,00 
Neinvestiční dotace na stravování 2 304 000,00  2 304 000,00 
Tržby z kolejného HČ 95 000 000,00  36 170 521,00 
Tržby z pronájmů HČ 12 000 000,00  3 006 202,00 
Tržby z poplatků spojených se studiem 6 500 000,00  4 511 917,00 
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 40 000 000,00  18 029 824,00 
Dotace - spoluřešitelé projektů 250 000 000,00  205 305 698,00 
Tržby z prodeje majetku a materiálu 181 000 000,00  16 307 922,00 
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 34 800 000,00  22 376 461,00 
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 350 000 000,00  111 865 622,00 
Použití fondů včetně FúUP 240 000 000,00  282 433,00 
Výnosy z doplňkové činnosti 260 000 000,00  84 310 665,00 
celkem 4 144 427 000,00  2 139 553 816,00