Přijďte se přesvědčit, že vám VŠB – Technická univerzita Ostrava má co nabídnout. Navštivte naši akci Den otevřených dveří a ptejte se na vše, co vás zajímá.

Program Dne otevřených dveří se již plánuje a objeví se na těchto stránkách.

Jak probíhal Den otevřených dveří 25. ledna 2019

V jeden den všechny naše fakulty otevřely své dveře novým studentům. Níže naleznete program, kdy a kde byly přednášky, exkurze, soutěže a mnoho dalšího. Ekonomická fakulta, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství akci pořádaly na svých budovách mimo hlavní kampus univerzity. Aby se toho dalo stihnout co možná nejvíce, byla zajištěna i bezplatná doprava mezi fakultami. Start byl v 8,30 hod.!

Hornicko-geologická fakulta si pro zájemce o studium připravila zajímavý program, dozvěděli jste se něco o odpadech, rentgenovém pohledu či mikroorganismech, bojovat jste mohli se suchem nebo zkusit uhodnout, který nápoj nejlépe uhasí žízeň. Studenti a pedagogové vám mimo jiné ukázali různé druhy živočichů, kteří žijí v našich domovech. Fakulta materiálově-technologická vám prozradila sladké tajemství nanovláken, připravila si také ohňovou show. Vyzkoušet jste si mohli i zaměstnání alchymisty, práci s hrnčířským kruhem, a pokud jste správně vyřešili kvíz, odměna vás neminula. Fakulta strojní představila studentskou Formuli a těšit jste se mohli i na prezentaci o laboratořích dopravy nebo energetiky. Fakulta elektrotechniky a informatiky si pro návštěvníky připravila kybernetickou olympiádu, kde jste mohli soutěžit v různých disciplínách, jako jsou programování platformy Arduino, robotické disciplíny či pájení a oživování elektroniky. Soutěžit jste mohli i hraním počítačových her v první eSportové učebně v České republice. Fakulta stavební vám umožnila nahlédnout do laboratoří, ateliéru a do prostor Experimentálního stavebního centra. Vyzkoušeli jste si měřící nástroje, jako jsou videoskop, georadar nebo profometr v praxi a zkušební odborníci vám předvedli trhaviny, seizmický monitoring nebo zkoušku pevnosti betonu. Na Ekonomické fakultě jste se seznámili se svými budoucími pedagogy a spolužáky a zjistili, jaké možnosti vám studium této fakulty nabízí vč. možností výjezdu do zahraničí na stáže či studijní pobyty. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství představili laboratoř protivýbuchové ochrany, která stanovuje výbuchové charakteristiky směsí hořlavin, plynů, par, hořlavých kapalin a prachových směsí. Zajít jste mohli také do laboratoře modelování, která se využívá jako zkušebna vodních trysek či do laboratoře pracovního prostředí a ergonomie, kde se naši studenti učí poznatky z fyziologie.

Prezentace oborů našich fakult na aule:

Sál NA 3

  • 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Hornicko-geologická fakulta
  • 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20 Fakulta materiálově-technologická
  • 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40 Fakulta strojní

Sál NA 4

  • 9:00, 10:00, 11:00. 12:00, 13:00 Ekonomická fakulta
  • 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Fakulta bezpečnostního inženýrství

Prezentace v budovách fakult:

  • Ekonomická fakulta 10:00, 12:00, 14:00
  • Fakulta stavební 9:00, 11:00, 13:00
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství 11:00

Prohlídky Ústřední knihovny VŠB-TUO (seznámení se se službami, které mohou využít i středoškoláci) 9:00, 10:00, 12:00, 13:00.

Doprava mezi aulou a fakultami bude zajištěna školními autobusy zdarma dle našich jízdních řádů.

Wifi síť v prostorách auly:

Název sítě: tuonet-guest
Přihlašovací jméno: dod
Heslo: dod

Fakulta Další informace Kontakt Adresa
Hornicko-geologická fakulta ProgramStudijní obory studijni.hgf@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta materiálově-technologická ProgramStudijní obory studijni.fmt@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta strojní ProgramStudijní obory studijni.fs@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Ekonomická fakulta ProgramStudijní obory studijni.ekf@vsb.cz Sokolská třída 2416/33, Ostrava 1, 702 00 (mapa)
Fakulta elektrotechniky a informatiky ProgramStudijní obory studijni.fei@vsb.cz 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta stavební ProgramStudijní obory studijni.fast@vsb.cz Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 00 (mapa)
Fakulta bezpečnostního inženýrství ProgramStudijní obory studijni.fbi@vsb.cz Lumírova 630/13, Ostrava-Výškovice, 700 30 (mapa)

Adresy a mapy areálů