Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho složení určuje rektor.

Seznam členů kolegia rektora

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a výzkum
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektorka pro studium
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu
Ing. Gabriela Mechelová Kvestorka
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Děkan FBI
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Děkan EKF
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Děkan FAST
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Děkan FS
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Děkan FEI
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. Děkan HGF
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Děkanka FMT
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. Ředitel IT4Innovations
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Ředitel Centra ENET
Ing. Michal Sláma Ředitel CIS
Ing. Daniela Vedrová Kancléřka
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. Předseda Akademického senátu VŠB-TUO
Martin Haváček Předseda Studentské komory AS VŠB-TUO

Členové poradního orgánu, kteří mohou být přizváni k jednání KR, jsou:

Osoba Funkce
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ředitel Výzkumného energetického centra
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. Pověřená vedoucí CNT
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Ředitelka IET
doc. Ing. Jindřích Šancer, Ph.D. Ředitel ICT
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Ředitel RMTVC
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. Ředitel CPIT