Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho složení určuje rektor.

Seznam členů kolegia rektora

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. prorektorka pro vědu a výzkum
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. prorektorka pro studium
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. prorektor pro strategii a spolupráci
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
Ing. Gabriela Mechelová kvestorka
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. děkan FBI
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. děkan EKF
prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. děkan FAST
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. děkan FS
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. děkan FEI
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. děkanka HGF
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. děkanka FMT
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. ředitel IT4Innovations
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. ředitel CEET
Ing. Michal Sláma ředitel CIS
Ing. Daniela Vedrová kancléřka
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. předseda Akademického senátu VŠB-TUO
Bc. Martin Haváček předseda Studentské komory AS VŠB-TUO