Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava obdržela ocenění HR Award, které je udělováno institucím, které se přihlásily k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Tyto principy zaručují všem uchazečům transparentní, otevřený a nediskriminační přístup. Více informací naleznete na https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/hr-award/.