Spolupráce s absolventy je pro nás klíčová. Díky síti absolventů ALUMNI můžeme zůstat v kontaktu i po dokončení studia. Přidejte se k nám i vy a pojďme společně rozvinout další spolupráci.

Síť absolventů ALUMNI

Absolventskou síť ALUMNI jsme založili, abychom zachovali kontakty a vazby absolventů s univerzitou a rozvíjeli další spolupráci. Každoročně se také konají srazy a různá setkání, na které přijíždějí absolventi zavzpomínat na léta strávená na naší univerzitě.

Co vám přinese dokončení studia u nás

Jsme jednou z největších technických univerzit v ČR. Naši univerzitu každoročně dokončí téměř 4 tisíce úspěšných absolventů, kteří se uplatňují na významných postech v ČR i ve světě.

Pracovní příležitosti

Nejen absolventům poskytuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pracovní nabídky. Nabízí zde pracovní příležitosti v partnerských firmách, dále brigády a trainee programy a v neposlední řadě také pracovní pozice přímo na VŠB-TUO, ať už jako vědecký pracovník nebo odborný referent.