Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO a DSL

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava získala certifikát Diploma Supplement Label dne 12.dubna 2005. Podruhé byl dne 11.června 2009 VŠB – TU Ostrava předán certifikát Diploma Supplement Label platný na období 2009-2013. V roce 2013 získala univerzita Diploma Supplement Label potřetí.

dsl

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

Dodatek k diplomu, resp. Diploma Supplement je dokument vydávaný automaticky a zdarma společně s diplomem po absolvování bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu všem studentům VŠB – TU Ostrava.

Poprvé jej obdrželi všichni absolventi VŠB – TU Ostrava v akademickém roce 2003/2004.

Tento dvojjazyčný dokument vydávaný v anglicko/české verzi shrnuje v angličtině a češtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia, úroveň a postavení absolvovaných studijních programů, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Obsahuje popis národního vysokoškolského systému v České republice.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je první univerzita v České republice, která přistoupila k plošnému a bezplatnému vydávání Dodatku k diplomu všem absolventům. V souladu se závěry konference ministrů v Berlíně 2004 by tento Dodatek k diplomu měly od roku 2005 vydávat všechny vysoké školy.

Podrobnější informace a vzor Dodatku k diplomu

Stáhnout .pdf