Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studijního programu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující magisterské studium.

O bakalářském studiu

  1. Má standardní dobu studia tři nebo čtyři roky.
  2. Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
  3. Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).
  4. Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách, jsou však dobře připraveni na další studium.
O bakalářském studiu