Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO (ÚK) je celoškolským pracovištěm univerzity, organizačně začleněným pod Centrum informačních služeb. Sídlí v porubském kampusu v budově UK, kde se nachází výpůjční oddělení a studovna. Na Fakultě stavební, Fakultě bezpečnostního inženýrství a Ekonomické fakultě jsou otevřeny její pobočky. 

Poskytuje služby studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům a také zájemcům z řad veřejnosti:

  • prezenční a absenční půjčování (knihy, časopisy, denní tisk, závěrečné práce);
  • zpřístupňování elektronických informačních zdrojů;
  • studijní místa ve studovnách, počítače s přístupem na internet, kopírovaní, tisk, skenování; nákup tištěných a elektronických zdrojů;
  • meziknihovní výpůjční služby;
  • správa katedrových knihoven;
  • školení a kurzy (bibliografické citace, jak napsat závěrečnou práci, využívání elektronických zdrojů aj.).

ÚK se věnuje informační podpoře vzdělávací, publikační i vědecko-výzkumné činnosti univerzity a je dlouhodobě aktivní v oblasti propagace otevřeného přístupu, resp. všech principů otevřené vědy (open science).

Vybrané služby