Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústřední knihovna VŠB-TUO (ÚK) je celoškolským pracovištěm univerzity, organizačně začleněným pod útvar prorektora pro vědu a výzkum. ÚK sídlí v porubském kampusu v budově UK, kde se nachází výpůjční oddělení a studovna. Na Fakultě stavební, Fakultě bezpečnostního inženýrství a Ekonomické fakultě jsou otevřeny pobočky ÚK. 

ÚK poskytuje služby studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům a také zájemcům z řad veřejnosti. ÚK půjčuje tištěné materiály (knihy, časopisy), zpřístupňuje elektronické informační zdroje. K dispozici jsou studijní místa ve studovnách, počítače s přístupem na internet, kopírovaní, tisk, skenování aj. služby.

Pracovníci ÚK zajišťují nákup tištěných a elektronických zdrojů, meziknihovní výpůjční služby, udržují systém katedrových knihoven. ÚK poskytuje školení a kurzy např. k tématům: bibliografické citace, jak napsat závěrečnou práci, využívání elektronických zdrojů.

Informační podpora vědy a výzkumu

Nedílnou součástí práce ÚK je budování informační infrastruktury pokrývající celý výzkumný proces:

  • plánování a příprava projektů,
  • rešerše tématu a vyhledávání zdrojů,
  • realizace výzkumu,
  • zpracování výzkumných dat,
  • akademické psaní a publikování,
  • autorsko-právní otázky,
  • prevence plagiátorství a sledování dopadu.