Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přišel vám v minulých dnech dopis/e-mail od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava? Gratulujeme, jsme rádi, že jste si vybrali studium u nás! Abyste věděli, jak to chodí na vysoké škole, nabízíme stručný návod.

1. Stravování

Menza VŠB-TUO vaří pro všechny: na své si přijdou jak milovníci masa, tak i vegetariáni. Pod Stravovací služby VŠB-TUO nepatří jen Menza, ale také bufety na univerzitě či na externích fakultách, kavárna, Snack Bar, kde dělají třeba pizzu, nebo Pizzerie na kolejích či Kruhovka. Na VŠB-TUO se nasnídáte, nasvačíte, naobědváte i navečeříte. A jak si objednáte? Stačí, když si na svou studentskou kartu nahrajete peníze a objednáte si jídlo na stravovani.vsb.cz. Jídlo si můžete objednat i přes mobilní aplikaci MobilKredit, která je k dispozici jak pro iOS, tak i Android. Výběr je opravdu široký! Pokud byste si nevybrali ve stravovacích zařízeních univerzity, můžete navštívit Kovork v budově Business Centra, anebo do T2 Club&Steak House na kolejích.

2. Připojení k Wi-Fi

Škola vám umožní přístup k Wi-Fi síti. Preferovanou sítí je EDUROAM, která je dostupná nejen na univerzitách po celém světě, ale i na veřejně dostupných místech, například na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov. Než se připojíte na Wi-Fi, je nutné si nastavit heslo. To uděláte v systému InNET.

3. InNET, EDISON, LMS Moodle

InNET je s nadsázkou váš rozcestník. Najděte v něm prakticky všechno: telefonní seznam s kontakty na vyučující, odkazy na nejrůznější dokumenty, týkající se fakult nebo univerzity anebo novinky. Stejně tak se odsud dostanete na svůj e-mail, na EDISON, LMS Moodle, rozvrh, a podobně. Navíc si jej můžete do jisté míry přizpůsobit svým potřebám pomocí nastavení InNETu.

EDISON je informační systém pro evidenci studia výuky. Tady se přihlásíte na zápočty a zkoušky, ale jsou zde i informace o vás, kontakty nebo bankovní spojení pro zasílání stipendií. Najdete tady i nejrůznější žádosti a formuláře, které se vám budou při komunikaci s univerzitou hodit.

LMS Moodle je elektronický výukový systém, ve kterém najdete informaci k vašim předmětům. Vyučující tady vkládají elektronické materiály, požadavky k zápočtu nebo zkoušce, návrhy témat seminárních prací. Své práce budete vkládat i vy do LMS Moodle.

4. Předměty povinné a povinně volitelné

Předměty máme na VŠB-TUO povinné, které jsou zapsány automaticky, povinně volitelné si vyberete tak, abyste pro daný akademický rok získali nejméně 60 kreditů. Volte zodpovědně, protože schválením osobního studijního plánu (OSP) se stávají závaznými a všechny zapsané předměty student musí vykonat. Pokud je nevykonáte, nemusíte si je znova zapisovat, protože se převedou automaticky.

5. Rozvrh a jeho sestavení

Rozvrh si volíte sami. K dispozici jej budete mít před začátkem semestru na rozvrh.vsb.cz. Pozor dávejte na zkratky: POR znamená porubský kampus, EKF je budova Ekonomické fakulty v centru města, FAST je budova Fakulty stavební na Ludvíka Podéště a FBI je zkratkou Fakulty ezpečnostního inženýrství ve Výškovicích. Na začátku se vám určitě bude hodit naše interaktivní mapa s vyhledáváním místností.

6. Školní e-mail

Školní e-mailová adresa bývá nejčastěji ve tvaru: jméno.příjmení.st@vsb.cz, nebo osobníčíslo@vsb.cz. Obě adresy fungují přímo pro vaši schránku. Pro komunikaci v rámci školy, s pedagogy nebo studijním oddělením vaší fakulty, používejte výhradně tuto adresu, na e-mail z vašich osobních adres pedagogové nemusí odpovídat. Na školní e-mail vám budou chodit výsledky zápočtů a zkoušek a také důležitá upozornění. Pravidelně jej kontrolujte! A když se jím registrujete do aplikace sdílených kol nextbike, přistane vám v ní 200 korun v podobě kreditu.

7. Volba sportu v rámci tělesné výchovy

Napříč fakultami je jen jeden společný předmět: tělocvik, který je v prvním ročníku bakalářského studia na všech fakultách povinným předmětem. Jeho výuku zajišťuje Institut tělesné výchovy a sportu. Studenti si mohou vybírat z mnoha sportovních odvětví, ITVS nabízí badminton, basketbal, bojová umění, cvičení s hudbou, florbal, fotbal, frisbee, futsal, horolezectví na umělé stěně, jógu, kondiční kulturistiku, plavání, požární sport, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesnou výchovu, nebo přednášky, které jsou určeny studentům z tělocviku osvobozených ze zdravotních důvodů. Pokud studujete mimo kampus, nebojte: tělesná výchova se vyučuje v tělocvičnách blízko dané fakulty.

8. Výběr cizího jazyka

Výuku cizích jazyků zajišťuje na univerzitě Institut jazyků. Ten nabízí pro studenty sedmi fakult šest jazyků: angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu, španělštinu a čínštinu. Výuka je zaměřena na jazyk odborný, technický nebo obchodní.

9. Oslovování pedagogů

Při oslovování pedagogů na vysoké škole už si nevystačíte s pouhým „paní učitelko / pane učiteli“. Je potřeba všechny oslovovat jejich nejvyšším dosaženým titulem. Tituly od nejvyššího dosažitelného ředíme následovně:

 • prof.: profesor/profesorka
 • doc.: docent/docentka
 • PhDr.: doktor filozofie/doktorka filozofie
 • RNDr.: doktor přírodních věd/doktorka přírodních věd
 • Ph.D.: doktor/doktorka
 • Ing.: inženýr/inženýrka
 • Mgr.: magistr/magistra
 • MgA: magistr umění/magistra umění

Bc. nebo BcA. se při oslovování nepoužívají. Setkat se ještě můžete s tituly CSc. Nebo DrSc. Ty se píší za jménem, při oslovování ale tyto tituly nepoužíváme. Pokud narazíte na spojení Ing. et Bc., Ing. et Mgr., ničeho se neděste – dotyčný má titul ze dvou studií. A pozor: pokud víte, že se jedná o rektora, prorektora, děkana nebo proděkana, VŽDY je oslovujte jejich funkcí, má totiž přednost před titulem.

10. Správný název univerzity a fakult

Oficiální název: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zkratky: VŠB – Technická univerzita Ostrava; VŠB-TUO

Fakulty a jejich zkratky:

 • Hornicko-geologická fakulta (HGF);
 • Fakulta materiálově-technologická (FMT);
 • Fakulta strojní (FS);
 • Ekonomická fakulta (EKF);
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI);
 • Fakulta stavební (FAST);
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI).