Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava poskytuje poradenství a služby uchazečům a uchazečkám o studium a studentům a studentkám prostřednictvím celouniverzitního pracoviště – Poradenského centra.

Nabízíme studijní poradenství (studijní předpisy), pomoc při řešení osobních a studijních problémů, poskytování krizové intervence v náročných životních situacích, psychologické poradenství, poradenství pro podporu studijní úspěšnosti a také odborné služby studentům a studentkám se specifickými potřebami.

Posláním tohoto pracoviště je napomáhat k vytvoření rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a studiu na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Poradenské centrum najdete v budově rektorátu univerzity v místnosti B 204, kontaktní e-mail

Jsme tady pro vás!

Nabízíme:

Poradenství pro uchazeče

Poradenství pro uchazeče

Tápete v možnostech studia na vysoké škole? Nejsou vám jasné podmínky přijímacího řízení nebo nevíte, jak se ke studiu k nám, na VŠB-TUO, přihlásit? Pomůžeme vám! Obraťte se na fakultu nebo na Poradenské centrum.

Studijní poradenství

Studijní poradenství

Máte problém se studiem? Kdykoliv se můžete obrátit na studijní oddělení fakulty nebo na Poradenské centrum, kde vám ochotně pomůžeme s problémem, který řešíte.

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

VŠB-TUO vyznává rovnost příležitostí pro všechny studenty. Vytváří rovné podmínky pro studium všem studentům, studentkám tak, aby snížila bariéry studentům, studentkám se specifickými potřebami v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, zvýšila studijní komfort a zmírnila případné obtíže při studiu. Jste-li student, studentka se specifickými potřebami a potřebujete-li pomoci, obraťte se na Poradenské centrum. Rádi vám poradíme.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství VŠB-TUO poskytuje služby všem studentům a studentkám univerzity, včetně studentů a studentek se specifickými potřebami. Je určeno pro ty, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci, popřípadě mají problémy při studiu.

Další poradenské služby

Math Support Centre

 • Bylo založeno, aby podpořilo naše studenty a studentky při studiu matematických předmětů. Pomůže překlenout rozdíly mezi úrovní vašich znalostí ze střední školy a úrovní, které požadujeme my tady na VŠB-TUO. Nabízíme možnost problematice hlouběji porozumět, a to v neformálním studijním prostředí.

Physics Support Centre

 • Vzniklo pro potřeby studentů a studentek naší univerzity při studiu základních kurzů fyziky. Pedagogové budou pomáhat  překonávat rozdíly mezi jejich úrovní znalostí z fyziky a úrovní, kterou vyžadujeme my. Poradenské centrum z fyziky nenahrazuje přednášky a cvičení, ale funguje jako další možný vzdělávací zdroj.

Chemistry Support Centre

 • Vzniklo pro potřeby studentů a studentek naší univerzity při studiu základních kurzů chemie. Pedagogové budou pomáhat  překonávat rozdíly mezi jejich úrovní znalostí z chemie a úrovní, kterou vyžadujeme my. Poradenské centrum z chemie nenahrazuje přednášky a cvičení, ale funguje jako další možný vzdělávací zdroj.

Language Support Centre

 • Nabízí pomoc a asistenci s jazykovou přípravou. Konzultace se mohou týkat jazykových jevů, témat či metodiky zahrnující osvojování si jazykových znalostí. V případě nutnosti může být nabídnuta i další asistence, a to nejen jazyková, ale i asistence technického typu, která se zaměří na koncipování modulů v LMS. Centrum je k dispozici v Institutu jazyků každou středu dopoledne nebo také dle domluvy.

Writing Support Centre

 • Komplexní podpora pro přípravu bakalářských a diplomových prací. Služba, kterou bude poskytovat Ústřední knihovna, bude k dispozici od zimního semestru 2023/2024.

Kariérní poradenství

 • Kariérní centrum VŠB-TUO vám nabízí širokou škálu služeb a akcí, které pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti. Jedná se například o profesní a osobnostní testy, workshopy a semináře, individuální koučink nebo k+ talentový program.  Kariérní centrum pomůže také s prvními kroky v hledání práce.

Poradenství pro podnikatele

 • Máte nápad a nevíte, jak začít s byznysem? Jste student nebo studentka a hledáte praktický předmět, který vám pomůže s podnikáním? Anebo jste fungující firma, která hledá uplatnění na zahraničních trzích? I pro vás je tady naše Poradenství pro podnikatele!

Centrum popularizace

 • Podporujeme pedagogy, studenty a studentky  VŠB-TUO v popularizaci vědy a technických oborů. Nabízíme organizační, finanční a metodickou podporu, zprostředkujeme kontakt s různými cílovými skupinami, jako jsou školy, jednotlivci nebo veřejnost.

Pro koho tu jsme?

 1. Uchazeč, uchazečka: Jsme tady pro vás, pokud tápete v možnostech studia na VŠB-TUO, anebo vám nejsou jasné podmínky přijímacího řízení či podání přihlášky.
 2. Student, studentka: Máte problém se studiem, anebo jste se ocitli v nelehké životní situaci? Určitě nás kontaktujte, pomůžeme.
 3. Absolvent, absolventka: Končíte studia na VŠB-TUO, chcete pomoci s rozjezdem kariéry, anebo začít podnikat? Poradíme.

Chráníme vás i informace, které nám sdělíte

Důvěra je pro nás na prvním místě, proto zaměstnancům Poradenského centra VŠB-TUO můžete stoprocentně věřit. S vašimi údaji i informacemi, které jim sdělíte, pracují v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů – GDPR.  Více informací najdete zde.