Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava poskytuje poradenství a služby uchazečům a uchazečkám o studium a studentům a studentkám prostřednictvím celouniverzitního pracoviště – Poradenského centra.

Nabízíme poradenství ve studijních záležitostech, při řešení osobních problémů, odborné služby studentům a studentkám se specifickými potřebami. Poskytujeme psychosociální poradenství a poradenství pro osobnostní rozvoj, a také psychologickou krizovou intervenci v náročných životních situacích.

Posláním tohoto pracoviště je napomáhat k vytvoření rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a studiu na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Poradenské centrum najdete v budově rektorátu univerzity v místnosti B 204, kontaktní e-mail

Jsme tady pro vás!

Nabízíme:

Poradenství pro uchazeče

Poradenství pro uchazeče

Tápete v možnostech studia na vysoké škole? Nejsou vám jasné podmínky přijímacího řízení nebo nevíte, jak se ke studiu k nám, na VŠB-TUO, přihlásit? Pomůžeme vám! Obraťte se na fakultu nebo na Poradenské centrum.

Studijní poradenství

Studijní poradenství

Máte problém se studiem? Kdykoliv se můžete obrátit na studijní oddělení fakulty nebo na Poradenské centrum, kde vám ochotně pomůžeme s problémem, který řešíte.

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

VŠB-TUO vyznává rovnost příležitostí pro všechny studenty. Vytváří rovné podmínky pro studium všem studentům, studentkám tak, aby snížila bariéry studentům, studentkám se specifickými potřebami v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, zvýšila studijní komfort a zmírnila případné obtíže při studiu. Jste-li student, studentka se specifickými potřebami a potřebujete-li pomoci, obraťte se na Poradenské centrum. Rádi vám poradíme.

Psychosociální a psychologické poradenství

Psychologická podpora

V rámci Psychologické podpory na VŠB-TUO je všem studentům a studentkám univerzity, včetně studentům a studentkám se specifickými potřebami, poskytováno psychosociální poradenství, poradenství pro osobnostní rozvoj a krizové psychologické poradenství.

Další poradenské služby

Kariérní poradenství

  • Kariérní centrum VŠB-TUO vám nabízí širokou škálu služeb a akcí, které pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti. Jedná se například o profesní a osobnostní testy, workshopy a semináře, individuální koučink nebo k+ talentový program.  Kariérní centrum pomůže také s prvními kroky v hledání práce.

Poradenství pro podnikatele

  • Máte nápad a nevíte, jak začít s byznysem? Jste student nebo studentka a hledáte praktický předmět, který vám pomůže s podnikáním? 
  • Podnikáte nebo byste rádi začali? Pokud hledáte způsob jak urychlit svou cestu na trh nebo ověřit byznys plán, přihlaste se do bezplatného programu Green Light

Centrum popularizace

  • Podporujeme pedagogy, studenty a studentky  VŠB-TUO v popularizaci vědy a technických oborů. Nabízíme organizační, finanční a metodickou podporu, zprostředkujeme kontakt s různými cílovými skupinami, jako jsou školy, jednotlivci nebo veřejnost.

Podpora studia

Pro koho tu jsme?

  1. Uchazeč, uchazečka: Jsme tady pro vás, pokud tápete v možnostech studia na VŠB-TUO, anebo pokud potřebujete přizpůsobit přijímací řízení s ohledem na své specifické potřeby.
  2. Student, studentka: Máte problém se studiem, zdravotní obtíže, anebo jste se ocitli v nelehké životní situaci? Potřebujete podporu a přizpůsobení studia či asistenci? Určitě nás kontaktujte, pomůžeme.
  3. Absolvent, absolventka: Končíte studia na VŠB-TUO, chcete pomoci s rozjezdem kariéry, anebo začít podnikat? Kde a jak hledat uplatnění, jak poznat své silné stránky a jak se připravit na pracovní pohovor? Rádi poradíme v našem Kariérním centru.

Chráníme vás i informace, které nám sdělíte

Důvěra je pro nás na prvním místě, proto zaměstnancům Poradenského centra VŠB-TUO můžete stoprocentně věřit. S vašimi údaji i informacemi, které jim sdělíte, pracují v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů – GDPR.  Více informací najdete zde.