Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studium bez bariér

Cílem VŠB-TUO je umožnit všem studujícím a uchazečům a uchazečkám se specifickými potřebami rovný přístup ke studiu a podmínky srovnatelné s jejich kolegy, kolegyněmi bez zdravotního znevýhodnění.

Chci studovat

VŠB-TUO vítá všechny uchazeče, uchazečky o studium, tedy i ty s různým druhem znevýhodnění. Před podáním přihlášky ke studiu je určitě vhodné seznámit se s charakteristikami jednotlivých studijních programů a poradit se o své volbě třeba i v Poradenském centru VŠB-TUO.

Už při podávání přihlášky ke studiu můžete požádat o úpravu průběhu přijímací zkoušky, pokud to vaše specifické potřeby vyžadují.

Vyberte si z nabídky studijních programů, podejte si přihlášku a studujte VŠB-TUO. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů, uchazeček ke studiu nejsou nijak omezeny.

Vybrat program

Na koho se mohu obrátit

Máte některé z těchto znevýhodnění?

Zrakové postiženíZrakové postižení
Pohybové postiženíPohybové postižení
Sluchové postiženíSluchové postižení
Specifické poruchy učeníSpecifické poruchy učení
Poruchu autistického spektraPoruchu autistického spektra
Jiné obtíže (psychické obtíže nebo chronické somatické onemocnění)Jiné obtíže (psychické obtíže nebo chronické somatické onemocnění)

Pokud ano, můžete se evidovat na VŠB-TUO jako student, studentka se specifickými potřebami. Rádi vám poradí pracovníci Poradenského centra prostřednictvím kontaktního e-mailu: nebo osobně. Poradenské centrum najdete v budově rektorátu univerzity v místnosti B 204. Kontaktní osoba RNDr. Alena Prášková.

Systém studia studentů, studentek se specifickými potřebami

Abychom vám na univerzitě mohli poskytnout adekvátní podporu podle vašich potřeb, je důležité, abyste se zaevidovali mezi studenty, studentky se specifickými potřebami.

Evidencí se rozumí vyplnění „Žádosti o zařazení do Systému studia se specifickými potřebami“ a podání žádosti prostřednictvím studijního oddělení své fakulty.

Evidenci je nutno provést do 15.10. daného roku, v odůvodněných případech je možné ji uskutečnit také později během vašeho studia. K tomu je potřeba:

 1. Doložit potvrzení o zdravotním postižení
  viz seznam příloh v „Žádosti o zařazení do Systému studia se specifickými potřebami“
 2. Absolvovat tzv. „funkční diagnostiku“
  Funkční diagnostikou se rozumí rozhovor s odborným pracovníkem Poradenského centra. Účelem je identifikovat vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je posudek obsahující návrh podpůrných a organizačních opatření. V případě potřeby je možné posudek funkční diagnostiky aktualizovat.
 3. Informovaný souhlas
  Součásti žádosti je informovaný souhlas s evidencí jakožto studenta, studentky se specifickými potřebami na VŠB–TUO. Dáváte tím souhlas, že údaje o vašem zařazení do kategorie studentů, studentek se specifickými potřebami budou zaneseny do studijního informačního systému univerzity. Tuto informaci vidí pouze pověření pracovníci univerzity. Se všemi informacemi je nakládáno v souladu s GDPR.

V rámci evidence budete zařazeni do jedné z následujících kategorií podle povahy specifických potřeb:

Kategorie A1 / A2 studenti se zrakovým postižením
Kategorie B1 / B2 studenti se sluchovým postižením
Kategorie C1 / C2 studenti s pohybovým postižením
Kategorie D studenti se specifickými poruchami učení
Kategorie E studenti s poruchou autistického spektra
Kategorie F studenti s jinými obtížemi (například psychické obtíže nebo chronické somatické onemocnění

Směrnice včetně žádostiSměrnice v angličtině

Jakou podporu mohu využít?

Podpora, kterou můžete využít, bude specifikována ve vašem posudku funkční diagnostiky, který s vámi sepíše odborný pracovník Poradenského centra.

Jakou podporu můžete využít:

 • individuální studijní plán
 • individuální konzultace s vyučujícími
 • asistenci při studiu
 • nácviky studijních strategií
 • časovou kompenzaci pro různé formy výuky a zkoušení
 • individuální výuku
 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia
 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení
 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby
 • zpřístupnění studijní literatury
 • pomoc s prostorovou orientací a samostatným pohybem
 • informační a poradenské služby
 • zapůjčení technických a kompenzačních pomůcek
 • služby Knihovny VŠB-TUO

Specializovaná pracoviště

Služby pro studenty a studentky se specifickými potřebami zajišťují pracovníci Poradenského centra ve spolupráci s kontaktními osobami na studijních odděleních fakult.

Na všech fakultách najdete proškolené studijní referentky, které Vám pomohou.

Fakulta Osoba E-mail Telefon
Hornicko-geologická fakulta Bc. Dagmar Vranková 596 995 576
Fakulta materiálově-technologická Ing. Monika Barčová 596 995 552
Fakulta strojní Martina Poštulková 596 993 107
Ekonomická fakulta Ing. Martina Janyšková 596 992 024
Fakulta elektrotechniky a informatiky Mgr. Jana Bogdová 596 996 013
Fakulta stavební Jana Hambálková 596 991 354
Fakulta bezpečnostního inženýrství Ing. Zuzana Mihulová 596 992 851

MŠMT VVV