Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí celé spektrum služeb, například ubytování, pronájem sportovišť nebo také podporu podnikání.

Planetárium Ostrava

Jsme pyšní, že součástí naší univerzity je také Planetárium Ostrava, které je 3. největším planetáriem v České republice a jediným zařízením tohoto typu v Moravskoslezském kraji.

Knihovna

Neodmyslitelnou součástí VŠB-TUO je také univerzitní knihovna, kde najdete vědeckou a odbornou literaturu. V našem fondu najdete literaturu pro studium matematiky, fyziky nebo také robotechniky.

Knihovna

Neodmyslitelnou součástí VŠB-TUO je také univerzitní knihovna, kde najdete vědeckou a odbornou literaturu. V našem fondu najdete literaturu pro studium matematiky, fyziky nebo také robotechniky.

Mateřská škola

Na naší vysoké škole myslíme také na ty nejmenší. Mohou navštěvovat univerzitní mateřskou školu, která je přímo v areálu kampusu a rodiče tak mohou nerušeně studovat a pracovat.