Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava nabízí celé spektrum služeb, například ubytování, pronájem sportovišť nebo také podporu podnikání.

Vzdělávání na VŠB-TUO

Nabídka vzdělávání na VŠB-TUO

Lidé si u nás mohou rozšířit své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku. A myslíme také na ty nejmenší – děti mohou navštěvovat univerzitní mateřskou školu, nacházející se přímo v kampusu. Rodiče tak mohou nerušeně studovat a pracovat.

Knihy a publikace

Naší neodmyslitelnou součástí je také Knihovna VŠB-TUO, ve které najdete vědeckou a odbornou literaturu. V našem digitálním repozitáři najdete také závěrečné práce našich studentů. V budově knihovny si můžete zakoupit skripta, nabízíme také vazbu závěrečných prací.

Knihy a publikace
Výzkum

Výzkum

Naším posláním je napomáhat uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Poskytujeme služby pro podporu transferu technologií, a to zejména v oblastech ochrany průmyslového vlastnictví, komercializace a projektové podpory fáze proof of concept.

Recruitment studentů

Hledáte nové zaměstnance z řad našich studentů nebo absolventů? Chcete oslovit relevantní cílovou skupinu, setkat se s našimi studenty a diskutovat s nimi o vašem sektoru na trhu práce, nebo být součástí veletrhu Kariéra plus?

Recruitment studentů
Pro podnikatele

Pro podnikatele

Posilujeme spolupráci mezi zasídlenými firmami a univerzitou.

Bydlení a pronájem prostor

Nabízíme ubytování v hotelu a na kolejích s kapacitou až 3000 studentů. Nabízíme k pronájmu také zasedací a přednáškové místnosti.

Bydlení a pronájem prostor
Konferenční služby

Konferenční služby

Studenti a zaměstnanci se mohou stravovat v menze, pizzerii nebo v jednom z našich bufetů. Vybírat si můžete z naší široké nabídky reprezentativních prostor k pronájmu, díky kterým uspořádáte akci dle svých přání a požadavků.

Práce s handicapovanými

VŠB – Technická univerzita Ostrava vyznává rovnost příležitosti pro všechny studenty. Studentům se specifickými potřebami vycházíme vstříc, a to nejen bezbariérovým přístupem, ale také způsobem výuky.

Práce s handicapovanými
Sport a zdraví

Sport a zdraví

Jsme si vědomi toho, že odreagovat se od práce či studia je důležité – proto disponujeme velmi širokým a kvalitním zázemím pro sportovní vyžití. Pro duševní pohodu je našim studentům k dispozici krizová psychologická poradna.

Reklama, PR

VŠB – Technická univerzita nabízí místo pro reklamu ve své hlavní budově, v budovách přilehlých nebo ve venkovním areálu kampusu. Prostor na reklamu můžete získat i v univerzitním časopisu Akademik. Pokud chcete mít památku na svou Alma Mater, určitě si vyberete z nabídky našich propagačních a upomínkových předmětů.

Reklama, PR