Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uznávání zahraničního vzdělání

Studovali jste v zahraničí? Vaše akademické vzdělání získané v zahraničí může být u nás uznáno.

Zvláštní informace pro žadatele o nostrifikaci z Ukrajiny

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny

Čestné prohlášení pro účely prokázání absolvovaného zahraničního vzdělání žadatelů o dočasnou ochranu dle § 3 zákona č. 65/2022 Sb. (v případě neúplných dokladů):

Pro uchazeče o studium v rámci přijímacího řízení na VŠB-TUO

Obecné uznávání zahraničního vzdělání v České republice

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, je proces, který je založen na srovnání obsahu a rozsahu zahraničního studia a studia ve studijních programech s obdobným obsahem a rozsahem, akreditovaných na české veřejné vysoké škole. 

Týká se pouze akademického uznání vzdělání – tj. uznání vzdělání prováděného podle zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů), zejména za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na vysoké škole a profesního uznávání vzdělání pro výkon neregulovaných povolání.

Týká se pouze zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného studiem v akreditovaných studijních oborech v rámci instituce, která je uznávanou součástí vysokoškolského systému studia v zemi původu.