Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Areál univerzity je přístupný i motorizovaným návštěvníkům. Zjistěte si informace o možnostech parkování na území VŠB-TUO.

Omezení parkování v době výstavby EKF a CEETe

Parkování v porubském areálu VŠB-TUO

Parkování návštěv:

Vjezd do areálu je umožněn pouze z ulice Dr. Slabihoudka (od Fakultní nemocnice Ostrava). Návštěvník si u vjezdu vyzvedne z automatu parkovací lístek. V areálu může zaparkovat na kterékoliv vyznačené parkovací ploše. Před odjezdem z areálu zaplatí návštěvník parkovné v platebním automatu, který je umístěn u výjezdu z areálu, viz mapka.

  • Prvních 45 minut parkování: zdarma
  • Každá další započatá půlhodina: 20 Kč
  • Ztráta parkovacího lístku: 500 Kč

Parkování studentů a zaměstnanců:

Vjezd do areálu je možný kterýmkoli vjezdem z ulice Dr. Slabihoudka nebo ul. Studentská, po přiložení zaměstnanecké/studentské karty ke snímači závorového systému.

  • Parkování zaměstnanců: zdarma
  • Parkování studentů 1. ročníku Bc. studia: pouze za podmínek pro parkování návštěv
  • Parkování ostatních studentů: zdarma, vjezd umožněn nejdříve v 9.00 hod

V rámci omezení není vjezd do areálu na základě studentské karty umožněn! Omezení parkování studentů platí pouze v pracovní dny a během letního/zimního semestru. Během zkouškového období, prázdnin a ve dnech pracovního klidu je parkování pro všechny studenty bez omezení.

Kontakt v případě nejasností: Ing. Sylva Gierová, tel. +420 596 995 330