Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava je Ministerstvem spravedlnosti ČR evidováno šest Znaleckých ústavů při jednotlivých fakultách.

Obory znalecké činnosti: Ekonomika, Těžba

Hornická geologie, dobývání ložisek nerostných surovin, úprava těchto surovin, ekonomika a řízení hornictví.

Obory znalecké činnosti: Bezpečnost práce, Hutnictví, Čistota ovzduší, Ochrana přírody

Ocelářství, tváření materiálů, tepelná technika a životní prostředí, automatizace a počítačová technika v metalurgii, ochrana životního prostředí v metalurgii, řízení jakosti, technologie kovů a slitin, automatizace technologických procesů, materiálové inženýrství, chemická metalurgie, fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, řízení a ekonomika podniku.

Obory znalecké činnosti: Strojírenství

Řízení strojů a procesů, stavba výrobních strojů a zařízení, dopravní a manipulační technika, robotika, energetické stroje a zařízení.

Obory znalecké činnosti: Elektrotechnika, Kybernetika, Spoje, Těžba

Elektrotechnika, informatika, elektronika a sdělovací technika, elektrické stroje a přístroje, elektroenergetika, technická kybernetika, elektrické pohony.

Obory znalecké činnosti: Projektování, Stavebnictví, Ekonomika

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorie konstrukcí, výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty a diagnostika staveb. Ceny a odhady nemovitostí.

Obory znalecké činnosti: Požární ochrana, Bezpečnost práce

Požární ochrana, příčiny požárů, výbuchů, havárií, posuzování vybraných faktorů pracovních podmínek a pracovního prostředí, hluk, pracovní zátěž, ergonomie pracoviště, požadavky na pracovní místo, škodliviny v pracovním ovzduší, psychická zátěž při práci, vnucené tempo, monotonie, technické požadavky a požadavky na používání osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí a obličeje, hlavy, dýchacích orgánů, těla, rukou a nohou, měření hluku strojních zařízení a pracovišť, posuzování technické bezpečnosti strojů a strojních zařízení.