Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslová rada je zřizována jako poradní orgán rektora, s cílem hlubšího propojení univerzity a podnikatelských subjektů.

O Průmyslové radě

Průmyslová rada je zřizována jako poradní orgán rektora s cílem hlubšího propojení univerzity a podnikatelských subjektů, její jednání upravuje Jednací řád Průmyslové rady VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Předsedou průmyslové rady je rektor, který také jmenuje a odvolává její členy. Členové Průmyslové rady jsou právnické osoby zastoupeny svými zástupci, se kterými VŠB-TUO dlouhodobě spolupracuje v rámci své vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti a členové akademické obce VŠB-TUO.

Cíle Průmyslové rady jsou zejména:

  • užší provázání terciárního vzdělávání s technickou praxí,
  • vzájemná výměna informací mezi univerzitou a spolupracujícími podniky,
  • posílení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací (dále VaVaI), zejména formou řešení společných projektů, příp. formou smluvního výzkumu,
  • podpora uplatnění výsledků VaVaI v praxi – transfer technologií,
  • zintenzivnění důležité zpětné vazby pro univerzitu ze strany spolupracujících podniků,
  • propagace technického vzdělání v České republice a podpora rozvoje Moravskoslezského kraje,
  • podpora PR aktivit univerzity,
  • podpora dalších oblastí, na kterých se členové Průmyslové rady shodnou.

Průmyslová rada VŠB-TUO

Interní členové Průmyslové rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektorka pro studium
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a výzkum
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Proděkanka pro rozvoj a spolupráci s průmyslem - FBI
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. Proděkan pro rozvoj - EKF
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Děkan FAST
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí - FS
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Proděkan pro spolupráci s průmyslem - FEI
Ing Václav Zubíček, Ph.D. Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky - HGF
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Proděkan pro vědu a výzkum - FMT
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Ředitel Centra ENET
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D. Vedoucí výzkumné laboratoře, IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Externí členové Průmyslové rady VŠB-TUO

Právnická osoba Zástupce
ABB s.r.o. Ing. Břetislav Stacho, Ph.D.
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.
Invent Medical Group, s.r.o. Ing. Jiří Rosický, CSc.
Třinecké železárny, a.s. Ing. Ivo Žižka
Hasičský záchranný sbor ČR Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Liberty Ostrava, a.s. Mgr. Jaroslav Vystrk
NAM system, a.s. Ing. Pavel Tač
Allianz pojišťovna, a.s. Ing. Petr Hladný, Ph.D.
ŠKODA VAGONKA a.s. Ing. Martin Bednarz
EUROVIA CS, a.s. Ing. Ján Špaňo
Skanska a.s. Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.
Metrostav a.s. Ing. Ivan Hrdina
Brose CZ spol. s r.o. Ing. Petr Kulík
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
BORCAD Medical a.s. Ing. Jiří Strbačka, MBA
Siemens, s.r.o. Ing. Igor Majer
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Ing. Ladislav Glogar
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Ing. Martin Kořený
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ing. Anatol Pšenička
DIAMO, státní podnik Ing. Pavel Rychtařík
Severočeské doly a.s. Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
MEDIN, a.s. Ing. Miroslav Havlíček
PRECHEZA a.s. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Siemens, s.r.o. Ing. Roman Portužák, CSc.
ČEZ a.s. Ing. Aleš Laciok, MBA
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Ing. Ondřej Tůma
K2 atmitec s.r.o. Ing. Petr Schaffartzik
Škoda Auto a.s. Bc. David Dvořák
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ing. Jan Světlík
Tieto Czech s.r.o. Ing. Petr Lukasík
BRANO GROUP, a.s. Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Mgr. Pavel Csank
Dopravní podnik Ostrava a.s. Ing. Martin Chovanec

Kontaktní osoba Průmyslové rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
Karin Krumlová VŠB-TUO