Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslová rada je zřizována jako poradní orgán rektora, s cílem hlubšího propojení univerzity a podnikatelských subjektů.

O Průmyslové radě

Průmyslová rada je zřizována jako poradní orgán rektora s cílem hlubšího propojení univerzity a podnikatelských subjektů, její jednání upravuje Jednací řád Průmyslové rady VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Předsedou průmyslové rady je rektor, který také jmenuje a odvolává její členy. Členové Průmyslové rady jsou právnické osoby zastoupeny svými zástupci, se kterými VŠB-TUO dlouhodobě spolupracuje v rámci své vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti a členové akademické obce VŠB-TUO.

Cíle Průmyslové rady jsou zejména:

  • užší provázání terciárního vzdělávání s technickou praxí,
  • vzájemná výměna informací mezi univerzitou a spolupracujícími podniky,
  • posílení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací (dále VaVaI), zejména formou řešení společných projektů, příp. formou smluvního výzkumu,
  • podpora uplatnění výsledků VaVaI v praxi – transfer technologií,
  • zintenzivnění důležité zpětné vazby pro univerzitu ze strany spolupracujících podniků,
  • propagace technického vzdělání v České republice a podpora rozvoje Moravskoslezského kraje,
  • podpora PR aktivit univerzity,
  • podpora dalších oblastí, na kterých se členové Průmyslové rady shodnou.

Průmyslová rada VŠB-TUO

Interní členové Průmyslové rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektorka pro studium
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Prorektor pro strategii a spolupráci
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a výzkum
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Proděkanka pro rozvoj a spolupráci s průmyslem - FBI
Ing. Ivana Vaňková, Ph.D. Proděkanka pro rozvoj - EKF
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Děkanka FAST
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Proděkan pro projektovou činnost a rozvoj fakulty - FS
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Proděkan pro spolupráci s průmyslem - FEI
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a spolupráci s průmyslem - HGF
Ing. Lukáš Peter, Ph.D. Proděkan pro spolupráci s průmyslem - FMT
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Ředitel CEET
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D. Vedoucí výzkumné laboratoře, IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Externí členové Průmyslové rady VŠB-TUO

Právnická osoba Zástupce
ABB s.r.o. Ing. Břetislav Stacho, Ph.D.
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. Iveta Nakoukalová, DiS., MBA.
Ing. Stanislav Pekárek
Invent Medical Group, s.r.o. Ing. Jiří Rosický, CSc.
Třinecké železárny, a.s. Ing. Ivo Žižka
Hasičský záchranný sbor ČR Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Liberty Ostrava, a.s. Ing. Petr Baranek
NAM system, a.s. Ing. Pavel Tač
Allianz pojišťovna, a.s. Ing. Petr Hladný, Ph.D.
ŠKODA VAGONKA a.s. Ing. Martin Bednarz
EUROVIA CS, a.s. Ing. Ján Špaňo
Skanska a.s. Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.
Metrostav a.s. Ing. Ivan Hrdina
Brose CZ spol. s r.o. Ing. Petr Skoček
Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o. Mgr. Petr Ferbas
BORCAD Medical a.s. Ing. Jiří Strbačka, MBA
Siemens, s.r.o. Ing. Igor Majer
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Ing. Libor Dobeš
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Ing. Martin Kořený
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ing. Anatol Pšenička
DIAMO, státní podnik Ing. Pavel Rychtařík
Severočeské doly a.s. Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
MEDIN, a.s. Ing. Miroslav Havlíček
PRECHEZA a.s. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Siemens, s.r.o. Ing. Roman Portužák, CSc.
ČEZ a.s. Ing. Aleš Laciok, MBA
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Ing. Ondřej Tůma
K2 atmitec s.r.o. Ing. Petr Schaffartzik
Škoda Auto a.s. Mgr. Markéta Jarošová, MBA
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ing. Jan Světlík
Tietoevry Czechia s.r.o. Ing. Petr Lukasík
BRANO GROUP, a.s. Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Mgr. Pavel Csank
Dopravní podnik Ostrava a.s. Ing. Martin Chovanec
BR Group a.s. Ing. Petr Mitura
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Oskar Kwarteng
Svaz průmyslu a dopravy ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA

Kontaktní osoba Průmyslové rady VŠB-TUO

Osoba Funkce
Karin Krumlová VŠB-TUO