Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme vzdělávání i mimo klasické akreditované studijní programy formou kurzů a seminářů.

Praktické kurzy (nejen) pro manažery

Prakticky zaměřené kurzy pro manažery a lidi z praxe, které jsou lektorovány profesionály ve svých oborech s bohatými zkušenostmi. Jak na HR problematiku a řízení lidí se dozvíte v kurzech HR Akademie a LEADESRHIP a pro zájemce o problematiku franchisingu nabízíme komplexní kurz Franchising Akademie.

Inženýrská pedagogika - akreditace IGI

Absolventi vzdělávacího programu „Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“ získají osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů v oboru své vysokoškolské kvalifikace na střední škole. Studium je akreditováno MŠMT a Mezinárodní společností pro inženýrskou. To umožní absolventům studia získání mezinárodního titulu „ING-PAED-IGIP“.

Rekvalifikační studium

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti realizuje rekvalifikační studium oboru Hornické inženýrství se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek pro vybrané funkce dle vyhlášky 298/2005 ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.

Studium oceňování majetku

Prakticky zaměřené čtyřsemestrální kurzy, které jsou lektorovány zkušenými pedagogy z VŠB-TUO, soudními znalci a dalšími profesionály ve svých oborech s bohatými zkušenostmi. Provádíme opakovaně kurzy Oceňování nemovitých věcí a Oceňování obchodních závodů (podniků). Navíc připravujeme kurz Znalecké minimum a dvousemestrální kurz Realitní makléř.