Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO je samosprávným orgánem univerzity, který mimo jiné schvaluje studijní programy v rámci akreditací.

O Radě pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB – Technické univerzity Ostrava je jedním ze samosprávných akademických orgánů VŠB-TUO.

Hlavní oblasti činnosti Rady jsou mimo jiné schvalování návrhu pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, řízení průběhu vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti, zpracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace, schválení záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Seznam členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor, předseda Rady, VŠB-TUO
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. místopředseda Rady, VŠB-TUO
doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. předseda Akademického senátu, VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček akademický pracovník 030, VŠB-TUO
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. vedoucí útvaru 346, VŠB-TUO
doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. vedoucí útvaru 542, VŠB-TUO
Ing. Katrin Calábková studentka HGF, VŠB-TUO
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. vědecký tajemník 151, VŠB-TUO
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. vedoucí útvaru 470, VŠB-TUO
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. vedoucí útvaru 617, VŠB-TUO
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. prorektor pro transfer technologií, UPOL
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. vedoucí katedry softwarového inženýrství, UK
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. prorektor pro studium, VUT
prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. vedoucí útvaru 228, VŠB-TUO
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer vedoucí útvaru 711, VŠB-TUO
Ing. David Vykydal, Ph.D. manažer jakosti, tajemník Rady, VŠB-TUO