Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO je samosprávným orgánem univerzity, který mimo jiné schvaluje studijní programy v rámci akreditací.

O Radě pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB – Technické univerzity Ostrava je jedním ze samosprávných akademických orgánů VŠB-TUO, působnost a organizační strukturu Rady vymezuje Statut Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jednání Rady je stanovuje Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Hlavní oblasti činnosti Rady jsou mimo jiné schvalování návrhu pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, řízení průběhu vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti, zpracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace, schválení záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Seznam členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor, předseda Rady, VŠB-TUO
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D. místopředseda Rady, VŠB-TUO
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. předsedkyně Akademického senátu, VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček akademický pracovník 030, VŠB-TUO
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. vedoucí útvaru 346, VŠB-TUO
doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. vedoucí útvaru 542, VŠB-TUO
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. vědecký tajemník 151, VŠB-TUO
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. vedoucí útvaru 470, VŠB-TUO
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. vedoucí útvaru 617, VŠB-TUO
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. prorektor pro transfer technologií, UPOL
prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c. vedoucí oddělení teoretického výzkumu na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, OU
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. prorektor pro studium, VUT
prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. vedoucí útvaru 228, VŠB-TUO
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. ředitelka IET, VŠB-TUO
Bc. Martin Haváček student FBI, VŠB-TUO
Ing. David Vykydal, Ph.D. manažer jakosti, tajemník Rady, VŠB-TUO