Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO je samosprávným orgánem univerzity, který mimo jiné schvaluje studijní programy v rámci akreditací.

O Radě pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení VŠB – Technické univerzity Ostrava je jedním ze samosprávných akademických orgánů VŠB-TUO, působnost a organizační strukturu Rady vymezuje Statut Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jednání Rady je stanovuje Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Hlavní oblasti činnosti Rady jsou mimo jiné schvalování návrhu pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, řízení průběhu vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti, zpracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace, schválení záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Seznam členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO

Osoba Funkce
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Předseda Rady pro vnitřní hodnocení, Rektor
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D. Místopředsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení, Vedoucí útvaru, Katedra materiálového inženýrství a recyklace FMT
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Předseda Akademického senátu VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Akademický pracovník, Katedra požární ochrany FBI
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Vedoucí útvaru, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS
doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. Vedoucí útvaru, Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti HGF
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. Akademický pracovník, Katedra matematických metod v ekonomice EKF
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Vedoucí útvaru, Katedra aplikované matematiky FEI
prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Akademický pracovník, Katedra stavební mechaniky FAST
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Akademický pracovník, Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů FMT
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Ředitelka VC IET, ředitelka pro vědu, výzkum a vzdělávání CEET
Bc. et Bc. Martin Haváček Předseda studentské komory Akademického senátu VŠB-TUO
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Prorektor pro transfer technologií, UPOL
prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c. Vedoucí oddělení teoretického výzkumu na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, OU
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. Prorektor pro studium, VUT
Ing. David Vykydal, Ph.D. Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení