Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentská komora je součástí akademického senátu, který je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity a je volen z členů akademické obce.

Dle zákona o vysokých školách je jedním z řídících orgánů univerzity. Tato pravomoc členy opravňuje k celé řadě aktivit.

Mezi nejvýznamnější aktivity patří:

  • zastupovat studenty a řešit problémy s vedením univerzity
  • podílet se na volbě rektora, schvalovat Výroční zprávy univerzity a další předpisy
  • účastnit se zasedání Akademického senátu VŠB-TUO

skas

Členové

Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO je tvořena 14 členy.

Fakulta Osoba
EKF Bc. Ondřej Herman (předseda) ondrej.herman@vsb.cz
HGF Ing. Jiří Dorda jiri.dorda@vsb.cz
HGF Ing. Katrin Calábková katrin.calabkova@vsb.cz
FMT Ing. et Ing. Hana Špačková hana.spackova.st@vsb.cz
FMT Ing. Martin Menšík martin.mensik.st@vsb.cz
FS Ing. Lukáš Kudrna lukas.kudrna@vsb.cz
FS Ing. Václav Musil vaclav.musil@vsb.cz
EKF Ing. Adéla Špačková adela.spackova@vsb.cz
FEI Ing. Samuel Przeczek samuel.przeczek@vsb.cz
FEI Ing. Michaela Bailová michaela.bailova@vsb.cz
FAST Bc. Vít Němčic vit.nemcic.st@vsb.cz
FAST Ing. arch. Roman Osika roman.osika@vsb.cz
FBI Ing. Vojtěch Jarkuliš vojtech.jarkulis.st@vsb.cz
FBI Bc. Jakub Baca jakub.baca.st1