Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentská komora je součástí akademického senátu, který je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity a je volen z členů akademické obce.

Dle zákona o vysokých školách je jedním z řídících orgánů univerzity. Tato pravomoc členy opravňuje k celé řadě aktivit.

Mezi nejvýznamnější aktivity patří:

  • zastupovat studenty a řešit problémy s vedením univerzity
  • podílet se na volbě rektora, schvalovat Výroční zprávy univerzity a další předpisy
  • účastnit se zasedání Akademického senátu VŠB-TUO

skas

Členové

Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO je tvořena 14 členy.

Fakulta Osoba
HGF Ing. et Ing. Michal Vokurka michal.vokurka@vsb.cz
HGF Ing. Vladimír Krenžel vladimir.krenzel.st@vsb.cz
FMT Bc. David Novák david.novak.st@vsb.cz
FMT Bc. Jakub Myslivec jakub.myslivec.st@vsb.cz
FS Ing. Michal Kořínek michal.korinek@vsb.cz
FS Ing. Marek Jadlovec marek.jadlovec@vsb.cz
EKF Bc. Adam Skácel adam.skacel.st@vsb.cz
EKF Natálie Cváčková natalie.cvackova.st@vsb.cz
FEI Bc. Lukáš Majoros lukas.majoros.st@vsb.cz
FEI Ing. Martina Slívová martina.slivova@vsb.cz
FAST Václav Planka vaclav.planka.st@vsb.cz
FAST Adéla Valentová adela.valentova.st@vsb.cz
FBI Bc. Martin Haváček (předseda) martin.havacek.st@vsb.cz
FBI Michal Dvořák michal.dvorak.st@vsb.cz