Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

K posouzení podnětů souvisejících s dodržováním morálních hodnot shrnutých v Etickém kodexu je ustanovena Etická komise, jejíž jednání se řídí Jednacím řádem Etické komise VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Složení Etické komise VŠB-TUO

Osoba Pracoviště
doc. Ing. Bohumír Čech, CSc. Centrum ENET
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Fakulta stavební
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Fakulta bezpečnostního inženýrství
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Fakulta strojní
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Ekonomická fakulta
prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka Fakulta materiálově-technologická
prof. Ing. Radim Briš, CSc.   Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. IT4Innovations
Ing. Martin Lasoň Centrum informačních technologií
Ing. Katrin Calábková Studentka HGF