Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Věda a výzkum jsou důležitou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Přínosem jsou nejen pro studenty, ale pro celý Moravskoslezský kraj a ČR.

Oblasti výzkumu

V oblasti vědy a výzkumu patří VŠB-TUO mezi špičková pracoviště v ČR. Hlavními tématy výzkumu jsou: suroviny, energetika, robotika nebo také strojírenství.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje je prorektorka pro vědu a výzkum prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

Výzkumná centra

Věda a výzkum je v současnosti velmi významnou a stále rostoucí aktivitou. Proto vznikají výzkumná centra a vědecko-technologická pracoviště, která se zabývají přenosem technologií z vědecké do komerční sféry.

Motivační stipendia

Máme možnosti finančně podpořit studenty doktorských studijních programů s vynikajícími výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Snažíme se tak motivovat naše doktorandy k vědecké práci a ke zvýšení vědeckého výkonu.

Motivační stipendia

Máme možnosti finančně podpořit studenty doktorských studijních programů s vynikajícími výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Snažíme se tak motivovat naše doktorandy k vědecké práci a ke zvýšení vědeckého výkonu.

Mohlo by Vás zajímat

Studentská grantová soutěž

Grantová soutěž podporuje projekty studentů doktorského nebo magisterského studia.

Vědecké časopisy a periodika VŠB-TUO

Výsledky vědy a výzkumu přináší univerzitou vydávané vědecké časopisy a publikace.

Výroční zprávy

Pro ty, kteří chtějí mít přehled o výsledcích vědecko-výzkumné a vývojové činnosti VŠB TU Ostrava.

Konsorcium Progres 3

Hlavním cílem toho sdružení je vytvořit vazby mezi univerzitami Moravskoslezského kraje, Žilinského, Trenčínského a Banskobystrického kraje a Slezského a Opolského vojvodství v oblasti vědy, výzkumu a inovací.