Věda a výzkum

základní i aplikovaný výzkum a vývoj patří mezi hlavní pilíře naší univerzity

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje je prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.


© 2017 VŠB-TU Ostrava