Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem Studentské grantové soutěže je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia, navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Studentská grantová soutěž využívá účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum.

Pro rok 2022 rektor VŠB-TUO vyhlásil Studentskou grantovou soutěž na podporu projektů specifického výzkumu dne 1. listopadu 2021. Soutěžní lhůta začíná 1. listopadu 2021 a končí 20. prosince 2021.

Soutěž je vyhlašována v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum dle Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému EPZ a zároveň v listinné podobě v jednom originálním vyhotovení předsedovi oborové komise příslušné fakulty.

Vyhodnocení SGS za rok 2020 dle Informací z MŠMT

Vyhodnocení SGS za VŠB-TUO - výsledky, finance

Vyhodnocení SGS dle jednotlivých fakult

Vyhodnocení za dřívější roky a další dokumenty naleznete na InNETu.