Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mise

VŠB-TUO je univerzita, která významnou část výzkumných aktivit provádí ve spolupráci s průmyslovými partnery se zaměřením na konkrétní problémy průmyslu a společnosti. Kvalitní a uznávaný orientovaný výzkum je priorita, která představuje základní pilíř pro další fungování a rozvoj celé instituce nejen z hlediska přínosu k poznání v jednotlivých technických a ekonomických oborech, ale také s ohledem na společenskou relevanci. Univerzita je klíčovým prvkem v transformačním procesu a rozvoji kraje.

Vize

Ve snaze být respektovaným centrem orientovaného výzkumu na národní i mezinárodní úrovni univerzita soustředí vědecký zájem zejména na oblasti, v nichž dokáže excelovat. Patří k nim především energetika, včetně pokročilých materiálů a životního prostředí, a High performance computing. V jejich rámci vědci řeší vysoce aktuální témata potřebná pro region i stát a současně klíčová pro Evropskou komisi, neboť reflektují strategie Green Deal, Digital Europe apod.

Jsme živou laboratoří, kde získané poznatky rozvíjíme a podrobujeme zkoumání a ověřování pro použití v praxi.

Je nám vlastní zvídavost a snaha posouvat věci dál, za obzor současného poznání.

Máme odvahu hledat netradiční řešení společenských výzev.

Čeho chceme dosáhnout

Být uznávaným centrem orientovaného výzkumu

Strategickým cílem v orientovaném výzkumu je zaměření se na kvalitu ve všech aspektech činností univerzity včetně  oblasti publikační, ale také posílení excelence ve vybraných výzkumných tématech. S tím souvisí také rozvoj mezinárodní a interdisciplinární spolupráce. Naplněním uvedených cílů je nezbytné pro to, aby se univerzita stala respektovaným partnerem pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje nejen na národní, ale také mezinárodní úrovni. Rozvoj vzdělávacích a motivačních nástrojů podporuje tvorbu kvalitních publikací v mezinárodních autorských kolektivech, přípravu projektových návrhů do mezinárodních výzev a také posiluje excelenci v klíčových oblastech orientovaného výzkumu.

Dílčí cíle:

  • Zvýšení počtu kvalitních publikačních výstupů
  • Posílení excelence v klíčových oblastech orientovaného výzkumu
  • Rozvoj interdisciplinární a mezinárodní spolupráce
  • Posílení obchodního potenciálu univerzity
  • Budování infrastruktury pro otevřenou vědu

Být inkubátorem pro nadějné pracovníky

Strategickým cílem je vybudování uceleného systému vzdělávání nadějných výzkumných pracovníků s ohledem na rozvoj měkkých dovedností, osvojení zásad publikační praxe a dalších oblastí, které podmiňují kariérní růst. Za tímto účelem vznikla PhD Akademie zajišťující kurzy nejen pro studenty doktorského studia, ale v rámci celoživotního vzdělávání i pro ostatní výzkumníky.

Podpůrné aktivity vedou k rozvoji dovedností výzkumníků a studentů doktorského studia v oblastech publikační praxe, projektové činnosti a dalších, které jsou významné pro budování jejich vědecké kariéry a zvyšování kvality doktorského studia. Osvojení těchto dovedností u mladých výzkumných pracovníků se promítne také do jejich vědeckého výkonu, což bude mít pozitivní dopad na celou univerzitu.

Strategický záměr VŠB-TUO 2021-2027 v plném znění ke stažení zde.