Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vnější hodnocení Evropskou asociací univerzit (EUA)

IEP

VŠB – Technická univerzita Ostrava zahájila koncem roku 2019 proces mezinárodní evaluace, který vzhledem k pandemii Covid-19 probíhal až do ledna 2021, kdy se konala poslední ze dvou online návštěv členů evaluačního panelu.  Pro tento druh vnějšího hodnocení byla na základě průzkumu trhu vybrána Evropská asociace univerzit, European University Association, která se se svým programem Institutional Evaluation Programme (IEP) zaměřuje na hodnocení institucí terciárního vzdělávání. Cílem tohoto programu je podpora vysokoškolských institucí, kterým hodnotitelé přináší náměty na zlepšení či zavedení nových nástrojů k efektivnějšímu řízení.

Členové evaluačního panelu

Evaluace jsou vedeny skupinou odborníků z Evropy, jež má okolo 60 členů. Patří sem současní i bývalí rektoři a prorektoři, studenti či vysokoškolští odborníci. Každý hodnotící tým je pečlivě složen na základě priorit a profilu instituce a přináší rozmanitost odborných znalostí a zázemí. Evaluace  VŠB – TUO probíhala pod vedením pětičlenného panelu:

 • prof. Sokratis Katsikas (předseda týmu; Norwegian University of Science and Technology)
 • Lil Reif (koordinátorka týmu; expertka na evropské a mezinárodní financování výzkumu, vývoje a inovací – The Austrian Research Promotion Agency)
 • prof. Francesc Xavier Grau Vidal (Universitat Rovira i Virgili)
 • Anna Klampfer (studentka – Technical University of Vienna; referentka pro zajišťování kvality – ÖH Austrian National Students' Union)
 • prof. Brian Norton (Technological University Dublin)

Průběh hodnocení

Hodnotitelům byla před samotnou návštěvou předložena sebehodnotící zpráva, která se dle pokynů IEP zaměřila na následující oblasti:

 1. řízení a rozhodování,
 2. kulturu kvality,
 3. studium a výuku,
 4. výzkum,
 5. služby společnosti (třetí roli univerzity),
 6. internacionalizaci.

Evaluační panel se během dvou online návštěv setkal s vedením univerzity, fakult, ústavů a celoškolských pracovišť, s akademickými/vědeckými pracovníky, studenty všech stupňů studia vybraných fakult (FEI, FMT, FBI, EKF) či externími průmyslovými partnery. Výstupem celého hodnocení je evaluační zpráva, která je k dispozici ke stažení zde.