Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni se provádí na sedmi fakultách a ve dvou výzkumných centrech. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví VŠB-TUO poskytuje inovativní řešení v řadě oborů.

Fakulty

Hornicko-geologická fakulta


Fakulta materiálově technologická


Fakulta strojní


Ekonomická fakulta


Fakulta elektrotechniky a informatiky


Fakulta stavební


Fakulta bezpečnostního inženýrství

Výzkumná centra

VŠB – Technická univerzita Ostrava podporuje vznik nových technologií a inovačních strategií. Na VŠB-TUO působí dva významné výzkumné ústavy, Národní superpočítačové centrum IT4Innovations (IT4Innovations) a Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), které se zabývají nejen realizací výzkumných a vývojových aktivit v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, ale také následnou komercializací jejich výsledků.

Centrum energetických a environmentálních technologií


IT4Innovations národní superpočítačové centrum