Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vydává několik vědeckých časopisů, které jsou přínosem pro studenty i odbornou veřejnost.

Periodika VŠB-TUO

Ekonomická revue

ISSN 1212-3951
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

GeoScience Engineering

ISSN 1802-5420
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Advances in Electrical and Electronic Engineering

ISSN 1336-1376 (Print)
ISSN 1804-3119 (Online)
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
(Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series)

ISSN 1213-1962 (Print)
ISSN 1804-4824 (Online)
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství

ISSN 1801-1764 (Print)
ISSN 1805-3238 (Online)
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada strojní

ISSN 1801-1764
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

SPEKTRUM

ISSN 1211-6920
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Series on Advanced Economic Issues

Edice monografických publikací
Vydavatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta