Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Highly Cited Researchers

Seznam nejcitovanějších vědců světa vydává každoročně americká společnost Clarivate Analytics. Například seznam Highly Cited Researchers 2021 obsahuje zhruba 6600 vědců ze 70 zemí, včetně 24 nositelů Nobelovy ceny. Jedná se o průkopníky ve svých oborech. Jejich výzkum v uplynulých deseti letech vyústil mimo jiné ve vysoce sledované publikace, které se umístily v jednom procentu nejcitovanějších prací v daném oboru a roce v databázi Web of Science.

2021, 2020

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Odborník na nanomateriálový výzkum působí v CEET – Centrum nanotechnologií. Fyzikální chemik patří k nejcitovanějším tuzemským vědcům. Zasloužil se o vývoj celé řady nových materiálů odvozených od grafenu, stál například u objevu nejtenčího známého izolantu, nekovových uhlíkových magnetů na bázi grafenu, první dvoudimenzionální karboxylové kyseliny nebo unikátních katalyzátorů na úrovni jednotlivých atomů. Kromě dvoudimenzionálních materiálů přispěl také k vývoji řady dalších nízkodimenzionálních nanosystémů, například jednorozměrných nekovových vodičů nebo nové třídy 0D uhlíkových kvantových teček použitelných v lékařské diagnostice i terapii.

Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

2021

Ing. Stefan Grushko, Ph.D.

V kategorii Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce týkající se témat Průmyslu 4.0. získal cenu Stefan Grushko z Fakulty strojní za disertační práci Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru.

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2021 Petr Kovář z Katedry aplikované matematiky FEI. Porota ocenila jeho dlouholeté úsilí budit ve studentech nadšení pro matematiku a složité matematické otázky.

2020

Ing. Martin Kosinka

Ve Zvláštní kategorii absolventská práce na téma: Chytrá infrastruktura a energetika obdržel Martin Kosinka, z CEET - CENET, 2. místo za práci s názvem Řídicí systém pro systémy V2H (Vehicle To Home).

Ing. Lenka Bardoňová a Mgr. Kateřina Mamulová - Kutláková, Ph.D.

Pořadatelé ocenili práci nazvanou Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování 3. místem v kategorii Nejlepší diplomová práce. Spolu s autorkou Lenkou Bardoňová byla oceněna i vedoucí práce Kateřina Mamulová – Kutláková (CEET – Centrum nanotechnologií).

2019

Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Absolventská práce Aleše Vysockého z Fakulty strojní nazvaná Roboty přímo spolupracující s člověkem  uspěla v konkurenci více než osmi set prací a v kategorii Průmysl 4.0 získala 1. místo v kategorii Nejlepší absolventská práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0.

Ing. Tomáš Kiška

Za práci Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition obdržel Tomáš Kiška 2. místo v kategorii Nejlepší diplomová práce.

Cena Josepha Fouriera

Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy každoročně vyhlašuje Francouzské velvyslanectví v Praze ve spolupráci se společností Atos. Oceňováni jsou studenti doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky.

2021

Ing. Martin Golasowski, Ph. D.

Třetí místo v soutěži o Cenu Josepha Fouriera 2021 získal Martin Golasowski z IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jeho inteligentní navigační služba pomocí superpočítače optimalizuje dopravu a lze ji využít pro mobilní aplikace či logistické systémy.