Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hodnocení výsledků vědy a výzkumu probíhá od roku 2017 dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále „Metodika 17+"), která je zaměřena na posuzování kvality na základě pěti základních modulů:

  • Kvalita vybraných výsledků
  • Výkonnost výzkumu
  • Společenská relevance výzkumu
  • Životaschopnost
  • Strategie a koncepce

Významnost jednotlivých modulů se liší dle postavení dané organizace v systému výzkumu a vývoje. Podstatou Metodiky 17+ je převést hodnocení VaV v České republice z jednorozměrného parametru hodnocení do systému multikriteriálního, srovnatelného se systémy hodnocení v rozvinutých zemích Evropy, ze systému preferujícího kvantitu výsledků na systém zdůrazňující kvalitu a excelenci.

VŠB-TUO je také zařazena do řady prestižních mezinárodních žebříčků, které hodnotí a srovnávají instituce poskytující terciární vzdělávání.

Mezi oblasti, které jsou nejčastěji hodnoceny, patří kvalita výuky, internacionalizace, vědecko-výzkumný výkon zahrnující publikování vysoce kvalitních vědeckých prací a citovanost či spolupráce s průmyslovým sektorem.

V roce 2020 prošla VŠB-TUO mezinárodní evaluací, která je v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/hodnoceni-vyzkumnych-organizaci-v-segmentu-vs

Na přelomu roku 2020 a 2021 byla univerzita také hodnocena týmem zahraničních expertů v rámci Institutional Evaluation Programme.

Individuální ocenění v tuzemském i mezinárodním hodnocení či soutěžích získávají i akademici a studenti VŠB-TUO.