Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO podporuje vznik výsledků se zahraniční patentovou ochranou, efektivní způsoby komercializačních aktivit a vznik nových univerzitních spin-off společností. To vše s cílem stát se viditelným a aplikační sférou vyhledávaným partnerem.  Podpora aktivit vedoucí k produkci patentů vedla k navýšení počtu těchto výstupů. VŠB-TUO registrovala v roce 2020 celkem 265 nově vzniklých aplikovaných výsledků VaV, z toho 20 přihlášek patentů, 44 přihlášek užitných vzorů a 3 průmyslové vzory.

Počet patentů, užitných a průmyslových vzorů

pocty-patentu

Bližší informace naleznete na stránkách Patentového portfolia Centra podpory inovací VŠB-TUO.

Patentové portfolium