Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Představujeme vám výběr vynálezů našich akademických a výzkumných pracovníků. Pro tyto vynálezy hledáme partnery pro jejich další rozvoj či využití v praxi.

Adaptabilní polomaska s baktericidními a virucidními nanofiltry s permanentní regenerací působením denního světla

DOPORUČUJEME

Unikátní modifikace technologie výroby nové filtrační adaptabilní polomasky s řešením umožňujícím permanentní expozici aktivní plochy filtru denním světlem.

Customizovaná vložka pro lyžařskou helmu s využitím generativní konstrukce a aditivní výroby

DOPORUČUJEME

Specializovaná ochranná vložka helmy snižuje riziko úrazů hlavy, zároveň snižuje hmotnost helmy a umožňuje sportovcům dosahovat lepších výkonů.

Kloub se dvěma stupni volnosti

DOPORUČUJEME

Technologie, která je součástí exoskeletu pro snížení zátěže a únavy kloubů, přináší levné, trvanlivé a prostorově nenáročné řešení kloubu.

Komplexní systém automatického rozpoznávání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě

DOPORUČUJEME

Detekční systém, který rozpoznává deformace kol v kolejové dopravě. Technologie snižuje náklady na opravy deformovaných kolejí i kolejových vozidel.

Linka pro úpravu aditivního materiálu – recyklace práškového materiálu

DOPORUČUJEME

Inovativní linka pro úpravu aditivního materiálu, která pomocí filtrů a vibračních sítí separuje práškový materiál, který lze znovu využít pro 3D tisk.

Reaktorový filtr pro zdravotníky

DOPORUČUJEME

Účinná maska pro zdravotníky, která mnohonásobně zvyšuje pracovně provozní použití a zároveň eliminuje obtíže při výdechu.

Technologie plnění formy pro výrobu víceplášťových trubek

DOPORUČUJEME

Technologie dokáže nahradit část účinné drahé složky směsi sypkého materiálu za jinou, cenově dostupnější směs v rámci výroby jednoho trubkového komponentu při výrobě víceplášťových trubek.

Technologické zařízení pro vícefázovou fluidní separaci odpadních směsí

DOPORUČUJEME

Technologie pro dokonalejší separaci surovin z odpadních sypkých směsí

Testovací platforma pro systémy Vehicle to Home

DOPORUČUJEME

Pilotní testovací zařízení, které zahrnuje sestavu pro trvalou online diagnostiku toku elektrické energie mezi elektromobilem a vnější napájecí soustavou

Aditivní výroba smaltovaných míchacích komponentů chemických reaktorů

Smaltované míchací zařízení je určeno pro farmaceutickou výrobu v reaktorech. Podstatou našeho řešení je speciálně navržené míchadlo s povrchovou úpravou smaltováním. Řešení snižuje časovou náročnost farmaceutické výroby.

Automatická kontrola robotizovaného obloukového svařování metody CMT

Patentována technologie pro kontrolu kvality svarů najde uplatnění nejen v automobilovém průmyslu. Základem je kontinuální měření pomocí inteligentních senzorů, které jsou implementovány do továrního svařovacího stroje. Toto měření je velmi levné, přesto vysoce spolehlivé.

Automatická kontrola rozměrů výrobků na CNC soustruhu

Nová technologie usnadní kontrolu výrobků u sériově vyráběných rotačních objektů, a tím významně zredukuje počty nekvalitních výrobků ve výrobním procesu.

BroadbandLIGHT: Širokopásmové dálkové řízení svítidel s podporou technologií Smart

Komplexní řešení širokopásmového dálkového řízení světel, které otevírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií.

Dřevěný montovaný konstrukční systém

Technologie nabízí jednoduchý dřevěný montovaný konstrukční systém, který umožňuje neomezené variace využití v prostoru. Použitím foukané izolace se navíc eliminují tepelné ztráty obalu budovy.

Generátor plynu

Technologie, která řeší problémy se spékáním a odstraňováním popele/strusky téměř celé eliminuje a tím zabraňuje poruchovým stavům zařízení.

Chlazená sonda s tryskou pro účinnější dávkování reakčního činidla při selektivní nekatalytické redukci emisí nox

Zařízení umožňuje cíleně dávkovat reagent při spalování fosilních paliv efektivnějším umístěním trysek.

Inovativní mobilní vyrovnávač tahů lan výtahových strojů

Metoda a zařízení, které umožní nastavovat, sledovat a ověřovat velikost působících tahových sil v dílčích průřezech nosných lan, na kterých je zavěšena kabina výtahu, a to prostřednictvím strojního zařízení, tzv. vyrovnávače tahů.

Inovativní řešení snímače frikčních parametrů sypkých hmot

Technologie, která umožní sledovat/snímat frikční vlastnosti sypkých hmot po celou dobu skladování, sledovat změny frikčních vlastností a velmi rychle reagovat v případě, že vlastnosti se blíží k definované kritické hodnotě, která je indikátorem tokové poruchy.

Jednočipové digitální řízení zobrazovacích 2D a 3D struktur s LED diodami

Unikátní metoda a zařízení, které umožní snížení počtu podpůrných obvodů a součástí jádra logiky pro dynamické světelné funkce.

Jednotka pro energetické využití bioplynu

Motor spaluje směs bioplynu s přídavkem vodíku, který při procesu výroby el. Energie uvolňuje teplo, které je dále využíváno pro různé využití.

Komplexní řešení pro vyšší míru třídění odpadů a snížení nákladů na svoz

Nová technologie zefektivňuje svozové trasy, snižuje náklady na svoz odpadů a motivuje obyvatele k lepšímu třídění.

Metoda vyhledávání osob v krizových situacích

Metoda, která je vhodná pro vyhledání osob, a to zejména při pádech lavin a jiných rizikových situacích.

Moderní ekologický dřevobetonový most pro Industry 4.0

Udržitelný most vyrobený z obnovitelných materiálů, který lze pomocí senzorů monitorovat a tím lépe udržovat.

Nanopovlaky pro akustické aplikace

Inovativní nanovlákenná rezonanční membrána, která zvyšuje pohltivé vlastnosti materiálu.

Nový senzorový systém pro detekci a monitoring deformací stavebních struktur

Nová technologie zjednodušuje a zlevňuje monitorování změn u stavebních struktur. Hlavní výhodou je možnost kontinuálního měření po celé délce optického kabelu bez nutnosti montáže velkého množství bodových senzorů.

Optovláknový distribuovaný teplotní systém

Systém pro monitorování teplotních polí jako prevence požárů, poruch a defektů, který oproti ostatním umí monitorovat také vlhkost ve zdivu.

Optovláknový interferometrický monitor provozu

Zařízení monitorující povrch dopravních cest s nižšími náklady na instalaci, minimálními zásahy do komunikace a dodatečnou možností demontáže.

Plazmová elektrolytická oxidace pro přípravu vrstev na slitině AL-SI

Nová technologie úpravy povrchu je určena zejména pro automobilový a letecký průmysl. Přináší inovativní přístup k provedení úpravy povrchu přinášející vysokou odolnost a korozní ochranu.

První koloběžka vyrobená s využitím 3D tisku

Atraktivní sportovní design a odlehčená konstrukce – to je prototyp první koloběžky na světě, která byla vyrobena s využitím technologie 3D tisku.

Průjezdový energetický systém pro generování elektrické energie pro osvětlení a signalizaci nebezpečných úseků pozemních komunikací

Technologie dokáže osvětlit nebezpečné úseky na silnicích díky tlakové vlně, kterou vytváří projíždějící vozidla. Vzniklá energie osvětluje komunikaci i za snížené viditelnosti.

Přístrojové vybavení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí

Technologie umožňuje identifikovat netěsnosti dílčích stavebních konstrukcí již při samotné realizaci stavby a zabraňuje pozdějšímu obtížnému nalézání daných netěsností a opravám.

Segmentace obrazových dat artikulární chrupavky a cévního systému s cílem extrakce patologických nálezů

Softwarové řešení, které zobrazuje data magnetické rezonance barevně, a tím lépe identifikuje degenerativní změny tkáňových struktur.

Senzorický subsystém pro mobilní systémy v logistických centrech

Senzorický subsystém umožňující detekci předmětů v prostředí s nízkou intenzitou světla pro automatické vykládání kontejnerů v logistických centrech.

Skartovací zařízení PET lahví

Třídění plastového odpadu dle materiálové skupiny přímo u zdroje (domácností) je možnou cestou, jak zajistit vyšší procento využití jednotlivých druhů plastů v cirkulární ekonomice.

Systém pro optimalizaci výměny řezných nástrojů v průmyslu 4.0

Optimální výměna ostří střihacích strojů přináší mnoho kladů. Snížení finančních nákladů na výměnu, snížení počtů odstávek ve výrobě, minimalizace poškozených střihů, snížení počtu nových ostří což v konečném důsledku snižuje CO.

Technologie pro řízení malých energetických jednotek

Inovace technologie výkonového balancéru s maximálním využitím energie, který řídí tok energií mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy a malými decentralizovanými jednotkami.

Technologie pro stabilizaci metanového čísla procesních plynů

Nová technologie pro stabilizaci metanového čísla procesních plynů, díky které lze tyto plyny dále využívat.

Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického úhlu

Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu, umožňuje jak reálně, tak i simulačně měřit jak statický, tak dynamický sypný úhel hromady. Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, které mají vliv na procesy v oblasti dopravy a skladování sypkých materiálů. Řešení využívá metodu DEM (discreet element method).

Zařízení pro aplikaci lokální řízené hypotermie

Zařízení, které na základě využití hypotermie eliminuje, nebo zcela zabraňuje neurologickým následkům způsobeným nedostatečným zásobením živé tkáně kyslíkem a umožňuje tak zvýšit naději pacienta na návrat do normálního života.

Zařízení pro měření clon jaderných reaktorů VVER 440

Metoda a zařízení, které umožní sledovat a ověřovat clony jaderných reaktorů i za tak obtížných podmínek, které panují v systémech u jaderného reaktoru.

Zařízení pro monitorování technického stavu akumulátorů

Metoda a zařízení, které umožňuje efektivně řídit nabíjení elektromobilů v návaznosti na využití elektromobilů a potřeb ze strany uživatelů elektromobilů.

Mohlo by Vás zajímat

V případě, že máte zájem o portfolio vynálezů naší univerzity zjistit více, kontaktujte Centrum transferu technologií.