Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Představujeme vám výběr vynálezů našich akademických a výzkumných pracovníků. Pro tyto vynálezy hledáme partnery pro jejich další rozvoj či využití v praxi.

BroadbandLIGHT: Širokopásmové dálkové řízení svítidel s podporou technologií Smart

Komplexní řešení širokopásmového dálkového řízení světel, které otevírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií.

Generátor plynu

Technologie, která řeší problémy se spékáním a odstraňováním popele/strusky téměř celé eliminuje a tím zabraňuje poruchovým stavům zařízení.

Inovativní mobilní vyrovnávač tahů lan výtahových strojů

Metoda a zařízení, které umožní nastavovat, sledovat a ověřovat velikost působících tahových sil v dílčích průřezech nosných lan, na kterých je zavěšena kabina výtahu, a to prostřednictvím strojního zařízení, tzv. vyrovnávače tahů.

Inovativní řešení snímače frikčních parametrů sypkých hmot

Technologie, která umožní sledovat/snímat frikční vlastnosti sypkých hmot po celou dobu skladování, sledovat změny frikčních vlastností a velmi rychle reagovat v případě, že vlastnosti se blíží k definované kritické hodnotě, která je indikátorem tokové poruchy.

Jednočipové digitální řízení zobrazovacích 2D a 3D struktur s LED diodami

Unikátní metoda a zařízení, které umožní snížení počtu podpůrných obvodů a součástí jádra logiky pro dynamické světelné funkce.

Metoda vyhledávání osob v krizových situacích

Metoda, která je vhodná pro vyhledání osob, a to zejména při pádech lavin a jiných rizikových situacích.

Zařízení pro aplikaci lokální řízené hypotermie

Zařízení, které na základě využití hypotermie eliminuje, nebo zcela zabraňuje neurologickým následkům způsobeným nedostatečným zásobením živé tkáně kyslíkem a umožňuje tak zvýšit naději pacienta na návrat do normálního života.

Zařízení pro měření clon jaderných reaktorů VVER 440

Metoda a zařízení, které umožní sledovat a ověřovat clony jaderných reaktorů i za tak obtížných podmínek, které panují v systémech u jaderného reaktoru.

Moderní ekologický dřevobetonový most pro Industry 4.0

Udržitelný most vyrobený z obnovitelných materiálů, který lze pomocí senzorů monitorovat a tím lépe udržovat.

Optovláknový interferometrický monitor provozu

Zařízení monitorující povrch dopravních cest s nižšími náklady na instalaci, minimálními zásahy do komunikace a dodatečnou možností demontáže.

Optovláknový distribuovaný teplotní systém

Systém pro monitorování teplotních polí jako prevence požárů, poruch a defektů, který oproti ostatním umí monitorovat také vlhkost ve zdivu.

Technologie pro řízení malých energetických jednotek

Inovace technologie výkonového balancéru s maximálním využitím energie, který řídí tok energií mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy a malými decentralizovanými jednotkami.

Nanopovlaky pro akustické aplikace

Inovativní nanovlákenná rezonanční membrána, která zvyšuje pohltivé vlastnosti materiálu.

Mohlo by Vás zajímat

V případě, že máte zájem o portfolio vynálezů naší univerzity zjistit více, kontaktujte Centrum transferu technologií.