Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Představujeme vám výběr vynálezů našich akademických a výzkumných pracovníků. Pro tyto vynálezy hledáme partnery pro jejich další rozvoj či využití v praxi.

BroadbandLIGHT: Širokopásmové dálkové řízení svítidel s podporou technologií Smart

Komplexní řešení širokopásmového dálkového řízení světel, které otevírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií.

Generátor plynu

Technologie, která řeší problémy se spékáním a odstraňováním popele/strusky téměř celé eliminuje a tím zabraňuje poruchovým stavům zařízení.

Inovativní mobilní vyrovnávač tahů lan výtahových strojů

Metoda a zařízení, které umožní nastavovat, sledovat a ověřovat velikost působících tahových sil v dílčích průřezech nosných lan, na kterých je zavěšena kabina výtahu, a to prostřednictvím strojního zařízení, tzv. vyrovnávače tahů.

Inovativní řešení snímače frikčních parametrů sypkých hmot

Technologie, která umožní sledovat/snímat frikční vlastnosti sypkých hmot po celou dobu skladování, sledovat změny frikčních vlastností a velmi rychle reagovat v případě, že vlastnosti se blíží k definované kritické hodnotě, která je indikátorem tokové poruchy.

Jednočipové digitální řízení zobrazovacích 2D a 3D struktur s LED diodami

Unikátní metoda a zařízení, které umožní snížení počtu podpůrných obvodů a součástí jádra logiky pro dynamické světelné funkce.

Metoda vyhledávání osob v krizových situacích

Metoda, která je vhodná pro vyhledání osob, a to zejména při pádech lavin a jiných rizikových situacích.

Zařízení pro aplikaci lokální řízené hypotermie

Zařízení, které na základě využití hypotermie eliminuje, nebo zcela zabraňuje neurologickým následkům způsobeným nedostatečným zásobením živé tkáně kyslíkem a umožňuje tak zvýšit naději pacienta na návrat do normálního života.

Zařízení pro měření clon jaderných reaktorů VVER 440

Metoda a zařízení, které umožní sledovat a ověřovat clony jaderných reaktorů i za tak obtížných podmínek, které panují v systémech u jaderného reaktoru.

Moderní ekologický dřevobetonový most pro Industry 4.0

Udržitelný most vyrobený z obnovitelných materiálů, který lze pomocí senzorů monitorovat a tím lépe udržovat.

Optovláknový interferometrický monitor provozu

Zařízení monitorující povrch dopravních cest s nižšími náklady na instalaci, minimálními zásahy do komunikace a dodatečnou možností demontáže.

Optovláknový distribuovaný teplotní systém

Systém pro monitorování teplotních polí jako prevence požárů, poruch a defektů, který oproti ostatním umí monitorovat také vlhkost ve zdivu.

Technologie pro řízení malých energetických jednotek

Inovace technologie výkonového balancéru s maximálním využitím energie, který řídí tok energií mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy a malými decentralizovanými jednotkami.

Nanopovlaky pro akustické aplikace

Inovativní nanovlákenná rezonanční membrána, která zvyšuje pohltivé vlastnosti materiálu.

Hybridní dřevobetonový nosník

Nová technologie stropních nosníků vznikla kombinací více materiálů, které eliminují negativní vlastnosti a zároveň umožňují vybudování konstrukce, která má vysokou nosnost a spolehlivost.

Dřevěný montovaný konstrukční systém

Technologie nabízí jednoduchý dřevěný montovaný konstrukční systém, který umožňuje neomezené variace využití v prostoru. Použitím foukané izolace se navíc eliminují tepelné ztráty obalu budovy.

Technologie pro stabilizaci metanového čísla procesních plynů

Nová technologie pro stabilizaci metanového čísla procesních plynů, díky které lze tyto plyny dále využívat.

Segmentace obrazových dat artikulární chrupavky a cévního systému s cílem extrakce patologických nálezů

Softwarové řešení, které zobrazuje data magnetické rezonance barevně, a tím lépe identifikuje degenerativní změny tkáňových struktur.

Senzorický subsystém pro mobilní systémy v logistických centrech

Senzorický subsystém umožňující detekci předmětů v prostředí s nízkou intenzitou světla pro automatické vykládání kontejnerů v logistických centrech.

Mohlo by Vás zajímat

V případě, že máte zájem o portfolio vynálezů naší univerzity zjistit více, kontaktujte Centrum transferu technologií.