Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

 • prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
 • doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
 • Ing Jan Látal, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 • Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
 • Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Tesař
 • Ing. Martin Tomis
 • Ing. Lumír Kunčický

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra energetiky

logo_tacr

Popis technologie

Technologie širokopásmového dálkového řízení na rozdíl od tradičního úzkopásmového řízení, otvírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií (Smart City, IoT, Industry 4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications). Nynější systémy veřejného osvětlení neumožňují rozvinutí smart technologií bez nutnosti zřízení nových datových vedení. Spolehlivé datové vedení je v současné době realizováno především novými datovými rozvody. To sebou přináší nutné nemalé finanční náklady, které v pojetí obecních či městských aglomerací jsou nemalou položkou rozpočtu jakékoliv aglomerace.

Technologie širokopásmového řízení BroadbandLIGHT nabízí přenosové rychlosti od 100 Mbps až po 1 Gbps bez nutnosti budování nové datové infrastruktury. Komunikace mezi ovládacím střediskem a samotným světelným zdrojem probíhá na stávajícím silovém vedení, což přináší obrovskou výhodu.

Tým pod vedením pana prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. vyvinul komplexní řešení řízení světel, které jednak nepotřebuje dodatečné náklady, ale zároveň přináší další nesporné výhody. Jednou z nich je snížení nákladů na dodávku elektrické energie při detekci volného prostoru bez nutnosti osvětlení v daném místě. Další výhodou je možnost označení místa, kde nastala havarijní nebo jiná nebezpečná událost. Využití přenosu dat, umožnění napojení nových obrazových technologií jsou dalšími výhodami, kterými tato nová technologie disponuje. Poslední, však neméně inovativní je možnost přenášení datových souborů světlem.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

 • technologie má podanou patentovou přihlášku v ČR

Inovace/přínos

 • výrazné snížení nákladů na zavádění SMART CITY
 • Možnost nových funkcionalit využitelných pro obyvatele města, záchranné složky
 • Datový světelný tok

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.